Utbildningen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

vd-utbildning

Stärk dig i din vd-roll. Ta kontroll över ditt juridiska och ekonomiska ansvar i denna vd-utbildning.

En vd:s roll är mångfacetterad med många kontaktytor och stort ansvar. Västsvenska Handelskammarens vd-utbildning ger en tydlig bild av det ekonomiska och juridiska ansvar en vd har, och inte minst i vilken kontext man samverkar med övriga intressenter i sin roll.

Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med teori och praktiska moment. Utbildningen sträcker sig över sex halvdagar och avslutas med examination och middagsmingel.

VI GER DIG KUNSKAP INOM

  • vd-rollen.
  • vd:s anställning och arbetsrättsligt ansvar.
  • vd:s roll och ansvar enligt aktiebolagslagen och föreskrifterna om psykossociala arbetsmiljö samt delegering.
  • vd:s skyldigheter och förpliktelser i förhållande till bokföring, redovisning och skatter. 
  • Ledningsgrupp och strategiskt ledarskap.
  • vd:s ansvar gällande strategisk planering, målsättning och nyckeltal. 
  • Ledarskap och kommunikation. Examination och avslutning.
FRÅGOR OM utbildningen?

Kontakta vår kollega och utbildningsansvarig Sofia Gartman.

Utbildningen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats