Här äger seminariet rum på Medelhavsmuseet,
Stockholm
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Ungas attityd till matte – en ödesfråga för svensk konkurrenskraft?

Mathivation stärker årligen 15 000 elevers självförtroende och engagemang för matematik. Metoden är att skapa jämnåriga förebilder som visar att det är hårt arbete, och inte talang, som avgör mattebetygen.

Välkommen till ett frukostseminarium om Västsvenska Handelskammarens initiativ Mathivation!

Många teknikintensiva företag uppger att kompetensbristen idag hämmar deras tillväxt. Ingenjörer, på alla nivåer, eftersöks för att möta ökade orderingångar. Med svenska elevers sjunkande matematikresultat riskerar rekryteringssvårigheterna förvärras i framtiden. En viktig del av den långsiktiga lösningen är att komma till rätta med de attityder och stigman som fortfarande finns kring ämnet matematik och som gör att elever väljer bort naturvetenskapliga utbildningar.

Hur stärker vi elevers motivation för matematik? Hur kan vi förändra de negativa attityder som omgärdar ämnet? Hur kan skola och näringsliv arbeta tillsammans för att finna lösningar på kompetensbristen?

Vi lyssnar till gymnasielever, rektorer, forskare och företag som alla vågar tänka nytt för att väcka elevers glädje för matematik. Vi tar även del av hur Norge har byggt en statlig nationell verksamhet ur Mathivations metod.

Anmäl dig och dina kollegor senast 25/5 

PÅ SCEN

Ilma Caprnja, Maria Jimenez och Amad Raja, Mathivation
Margareta Forsmann, rektor Sätraskolan
Therese Rattik, vd Areim
Cecilia Fasth, koncern-vd Stena Fastigheter
Elias Johannesson PhD, Göteborgs Universitet

Välkomna!

Här äger seminariet rum på Medelhavsmuseet

Var:
Stockholm

Ja, jag vill komma!