Här äger Tulldagen rum,
Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

260 av 400 platser kvar

Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Tulldagen

Tulldagen är Sveriges största mötesplats för alla som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor. Här träffas utställare, företag, organisationer och myndigheter och tar del av intressanta seminarier och nyheter.

Tulldagen anordnas varje höst i Stockholm, Malmö och Göteborg och ger deltagarna möjlighet att få analyser om det aktuella handelspolitiska läget och information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Vi räknar i år med runt 500 personer och ett 25-tal utställare i Göteborg.

Innehållet på Tulldagen 2022 är precis som tidigare år mångsidigt. Såväl i de gemensamma som i de valbara seminarierna tas en mängd intressanta ämnen som till exempel:

 • Världshandeln och grön omställning i dramatiska tider
 • Ökad säkerhet genom digital uppgiftslämning
 • Spaningar på framtidens handel

Se årets program längre ner på sidan.

PRIS

Passa på och anmäl dig direkt till Tulldagen för att få early-birdpris. Gäller t.o.m 31 juli. Priserna är exklusive moms.

 • Early bird medlem: 3 250 | Early bird icke-medlem: 3 700
 • Ordinarie medlem: 3 900 | Ordinarie icke medlem: 4 400
Bra att veta

Vi arrangerar även en helt digital Tulldag den 18 november. Får du förhinder att gå i Göteborg eller på annan ort kommer du att få en plats på den digitala.

Du som deltar på en ort kan i år köpa till digital åtkomst till alla inspelade valbara seminarier från Tulldagen Online. (Pris: 1 500 kr exklusive moms)

Tulldagen arrangeras även i Stockholm den 18 oktober och i Malmö den 15 november. 

Frågor

Kontakta Team Tulldagen 

BIZ_arrangörer_Tulldagen2021.jpg

 

Program Tulldagen

  • Välkommen till Tulldagen | Gemensam förmiddag

   • Aktuellt från Tullverket 
    Charlotte Svensson, Generaltulldirektör, Tullverket
   • Panelsamtal: Aktuellt om globalisering, handel och värdekedjor
    Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv
    Göran Roempke, Saab AB
    Lena Sellgren, Business Sweden
    Moderator: Carolina Dackö, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A1. Import/export - en framtidsspaning

   Hur ser planen för import/export ut fram till år 2025? Tullverket ger dig som är intresserad av förändringar på lite längre sikt en inblick i utvecklingsarbetet. arför är det så viktigt med kunskap om klassificering, ursprung och tullvärde? 

   Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A2. Världshandeln och grön omställning i dramatiska tider

   2022 har inneburit genomgripande förändringar i världshandeln och för företag som är verksamma internationellt. Samtidigt har EU satt upp en ambitiös agenda, The Green Deal, för att nå hållbarhetsmålen med bl.a. klimattullar på vissa importvaror. En agenda som kommer att påverka alla företag som vill verka inom EU. Vilka praktiska konsekvenser, för- och nackdelar för detta med sig? Hur kan världshandeln påverkas av den gröna omställningen globalt? 

   Pernilla Johansson, Swedbank

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A3. Exportkontroll och sanktioner

   Under det senaste året har både planerade och snabbt uppkomna regleringar av gods och handelsflöden påverkat vad företag oavsett storlek måste förhålla sig till i sin handel med omvärlden. Ett stort ansvar ligger på det enskilda bolaget att göra rätt. ISP, Inspektionen för strategiska produkter, är på plats och kommer med information och ge sitt perspektiv på situationen kring det rådande läget för exportkontrollerat gods och sanktioner och hur utsikterna framåt kan se ut inom dessa områden.

   Hanna Björklund, Chef för Sanktionsgruppen och stf. generaldirektör för ISP
   Stefan Villa, Chef för PDA-gruppen

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B4. Nytt uppdaterat system för transitering

   Den 1 september 2023 inför Tullverket det nya NCTS fas 5. Från och med detta datum ska alla transiteringsdeklarationer lämnas i det nya systemet. Tullverket ger dig den information du behöver. 

   Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B5. Ökad säkerhet genom digital uppgiftslämning i flera steg

   Nytt importkontrollsystem och system för anmälan av varors ankomst och tillfällig lagring är på gång. Den 1 mars 2023 berörs flygbranschen av den nya uppgiftslämningen. Under 2024 tillkommer övriga transportslag. Vad behöver du känna till redan nu för att förbereda dig? 

   Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B6. Företag som brottsverktyg

   Riskerar ditt företag att utnyttjas i illegalt syfte? I detta seminarium berättar medarbetare på Tullverkets underrättelseavdelning hur den organiserade smugglingen ser ut, hur seriösa företag utnyttjas vid smuggling och hur vi tillsammans kan samverka för att förebygga och upptäcka brott. 

   Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C7. Särskilda förfaranden - vilka möjligheter finns?

   Vi berättar kort om de olika särskilda förfaranden som finns och lägger sedan fokus på aktiv förädling. Utifrån ett case får du veta vilka möjligheter aktiv förädling kan erbjuda, när du för in en vara tillfälligt för reparation eller bearbetning. En nyhet är att du under 2023 kommer att börja lämna dina standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden i det nya importsystemet.


   Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C8. EU:s Green Deal och Fit for 55

   Ett konkret exempel på omställning inom transportbranschen. Logistikföretaget DHL berättar om de centrala delarna i Green Deal och Fit for 55 samt om hur de i DHL:s verksamhet arbetar strategiskt och operativt med sin hållbarhetsomställning.

   Maria Nilsson Öhman, Hållbarhetsspecialist DHL


   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C9. Från godslokalkod till plats

   Införandet av den nya tullagstiftningen innebär att dagens godslokalkoder kommer att ersättas av en ny standard för hur platser anges. Platskoderna införs successivt med de nya deklarationssystemen. Hur påverkas du av förändringen? 

   Representant från Tullverket

   Visa mer Fill 1 Copy 2

Här äger Tulldagen rum

Var:
Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

Boka din plats