Kursen äger rum på Handelskammarens regionkontor i Skövde,
Varnhemsgatan 16A, Skövde
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

VD-utbildning

Certifiering i VD:s Roll och Ansvar

Stärk dig i din VD-roll. Ta kontroll över ditt juridiska och ekonomiska ansvar i denna VD-utbildning. Kursen sträcker sig över sex halvdagar och avslutas med examination och middagsmingel.

En VD:s roll är mångfacetterad med många kontaktytor och stort ansvar. Västsvenska Handelskammarens Certifiering i VD:s roll och ansvar ger en tydlig bild av det ekonomiska och juridiska ansvar en VD har, och inte minst i vilken kontext man samverkar med övriga intressenter i sin roll.

Utbildningen som innefattar 6 tillfällen, en dag i veckan, innehåller föreläsningar varvat med teori och praktiska moment. Utbildningen avslutas med ett examinationsmoment, diplomutdelning och mingel med mat och dryck.

VI GER DIG KUNSKAP INOM

  1. VD-Rollen.
  2. VD:s anställning och arbetsrättsligt ansvar.
  3. VD:s roll och ansvar enligt aktiebolagslagen och föreskrifterna om psykossociala arbetsmiljö samt delegering.
  4. VD:s Skyldigheter och förpliktelser i förhållande till bokföring, redovisning och skatter. 
  5. Ledningsgrupp och strategiskt ledarskap.
  6. VD:s ansvar gällande strategisk planering, målsättning och nyckeltal. 
  7. Ledarskap och kommunikation. Examination och avslutning.

Kursdatum


28 januari, 4, 7, 18, 21 och 28 februari 2019.


Visste du att som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av sökfunktionen nedan.

 

Kursen äger rum på Handelskammarens regionkontor i Skövde

Var:
Varnhemsgatan 16A, Skövde

Certifiering i VDs Roll och Ansvar i Skövde med start den 28 januari 2019.