vÅR MÖTESPLATS i Almedalen,
Standgatan 15b, Visby
Ladda ner kalenderhändelse

Ska Sverige hänga med på tåget?

För att möta den ökade efterfrågan av järnvägstransporter för både människor och gods krävs nya stambanor. Frågan är om våra politiker är med på tåget, eller om de väljer att lämna Sverige på perrongen?

Sedan år 2000 har tågresandet ökat med 65 procent. En växande befolkning och ökad miljömedvetenhet talar för att det i framtiden kommer att bli ännu mer. Men om det ska bli möjligt måste järnvägskapaciteten i Götaland byggas ut.  

I det här seminariet lyfter vi, tillsammans med Östsvenska Handelskammaren och Sydsvenska Industri- och handelskammaren vikten av snabba investeringar i nya stambanor.  

PÅ SCEN:

Monica Lingegård, vd SJ
Bo Lennart Nelldal, professor emeritus KTH Järnvägsgruppen
Ted Söderholm, vd Green Cargo
Maria Signal Martebo, vd, Alstom Sverige
Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren

vÅR MÖTESPLATS i Almedalen

Var:
Standgatan 15b, Visby
Hitta hit