Seminariet sänds online & äger rum på vårt kontor i Göteborg,
Parkgatan 49, Online & Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Öka din konkurrenskraft med sociala företag

Coronakrisen har fått många bolag att se över sina affärsmodeller. Hand i hand med viljan att öka den ekonomiska tillväxten går ofta önskan om att bidra till ökad samhällsnytta.

I det här seminariet fokuserar vi på hur traditionella bolag kan öka sin ekonomiska tillväxt genom samarbeten med sociala företag. Vilka vinster kan det ge? Vilket stöd finns att få? Och vilka är regeringens strategier för socialt företagande framåt?

Socialt företagande är en växande bransch där det främsta målet inte är ekonomisk vinst, utan att bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle. 

Sedan 2015 delas priset Nyttigaste affären ut av Coompanion, HSB och Tillväxtverket. Priset fokuserar på affärer med sociala företag.

PÅ SCEN

Sven Bartilsson, Coompanion
Ulrika Adolfsson, Estrella
Emma Carlsson, Vägen ut! Lärjeåns Kök&Trädgårdar
Eva Carlsson, Tillväxtverket, Socialt företagande
Mari Odenbjörk, Social Trade
Tove Nordström, Social Entrepreneuership Forum

Seminariet är ett samarbete mellan Västsvenska Handelskammaren, Tillväxtverket och Coompanion.

FRÅGOR OM SEMINARIET?

Kontakta ingrid.pousard@vastsvenskahandelskammaren.se

Seminariet sänds online & äger rum på vårt kontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Online & Göteborg


Hantering av dina personuppgifter

Den personliga integriteten är viktig för oss på Handelskammaren och vi ansvarar för den personliga informationen som du delar med oss. Notera att dina uppgifter lagras i vårt kundregister och personuppgifter kan komma att delas till tredje part.

Med tredje part menas övriga deltagare, talare och arrangörer eller utställare.

I vår integritetspolicy finner du information kring hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Läs vår integritetspolicy

JA, JAG VILL BOKA MIN PLATS


Jag deltar