There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Internationell handel och cirkulära affärsmodeller | Västsvenska Handelskammaren
Seminariet sänds online och äger rum på,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Internationell handel och cirkulära affärsmodeller

Vad händer på området cirkulär ekonomi i världen och i Sverige? Finns det goda exempel på bolag som har skapat cirkulära lösningar? Hur ser efterfrågan ut? Vad händer med företag som inte är med på denna utveckling?

Cirkulär ekonomi står i kontrast till den traditionella linjära ekonomin som präglas av utvinning av råvaror, produktion, distribution, konsumtion och kvittblivning genom deponi eller förbränning. Denna modell förutsätter oändliga råvarutillgångar samt möjlighet till oändlig deponi av avfall på land, i hav och i atmosfären.

Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för företag för att hitta lönsamhet i att effektivt utnyttja begränsade råvaror och minska påverkan på klimat och biologisk mångfald. Ska vi skapa cirkulär ekonomi krävs cirkulära affärsmodeller. 

arrangeras av exportcenter väst

Seminariet arrangeras av Exportcenter Väst och ingår i deras utbud för små och medelstora företag.

PÅ SCEN

Josefina Sallén, RISE Research Institutes of Sweden
Erik Hagenrud, RISE Research Institutes of Sweden
Max Maupoix, Industriell Dynamik
Seymur Badirkhanov, Enterprise Europe Network

Moderator: Åsa Tegelberg, projektledare Exportcenter Väst, Västsvenka Handelskammaren.

Seminariet riktar sig till

Dig som är verksam på ett exporterande företag i Halland eller Västra Götalandsregionen och som vill vidare ut i världen.

Frågor om seminariet?

Kontakta Åsa Tegelberg

Seminariet sänds online och äger rum på

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats.