Framgång för affären – genom ledarskap

I en komplex värld med många ömsesidiga beroenden, är det då meningsfullt att skilja på affärs– och ledarutveckling? Vilka förmågor skapar framgång - på riktigt? Ta ett steg närmre ett tryggare och affärsdrivet ledarskap.

Bra ledarskap möjliggör för människor att ta fram sina bästa kvalitéer och sin storhet. Integrera detta med affären och verksamhetens syfte och du når hållbar utveckling och tillväxt. Det byggs inifrån. Johan & Johan från Gaia Leadership AB knyter ihop affären och ledaren -”En organisations långsiktiga förmåga att konkurrera på marknaden är proportionerlig mot dess förmåga att skapa ledare”.

I ett interaktivt Zoom-möte delar de med sig kring sina upplevelser av arbete för tillväxt i företag. Och du får reda på vad som krävs av oss för att leva och leda i en transformativ tid.

På scen

Johan Magnusson, Gaia Leadership
Johan Grip, Gaia Leadership

Frågor om seminariet?

Kontakta vår kollega Sofia Gartman.

Öppet för alla företag

Detta seminarium är öppet även för dig som inte är medlem hos oss. Genom att ge alla företag möjlighet att delta på flera av våra seminarier vill vi stärka hela landets näringsliv i en tid som fortfarande påverkas starkt av pandemin.

Som medlem får du bland annat ta del av hela vårt seminarieutbud och kan vara med och skapa bättre förutsättningarna för näringslivet i Västsverige. Kontakta Ewa Andinsson så berätta vi mer.

Var:
Online

JA, JAG VILL BOKA MIN PLATS


Jag deltar