Kursen äger rum på,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Remburshantering

Använder du betalningsvillkoret remburs? På den här utbildningen lär du dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. 

i går igenom de olika remburstyperna, deras villkor och diskuterar på vilka marknader de är lämpliga. Vi talar både utifrån ett export- och ett importperspektiv. Även om du endast arbetar med export är det av vikt att känna till hur rembursen fungerar för din kund som importerar under samma dokument. Omvänt om du importerar är det bra att förstå hur rembursen fungerar för att bättre kunna förhandla med din leverantör gällande t ex leveranstid.

Vi ger praktiska exempel på hur rembursen används och hur den bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor. Vi förklarar hur banken tolkar rembursvillkor och de dokument företagen presenterar. Vi tar även upp senaste nytt gällande internationella rembursregler.

På denna utbildning kan du ställa frågor från din "rembursvardag" och få tips om hur du skall förenkla din remburshantering.

VI GER DIG KUNSKAP INOM

  1. Vad en Remburs egentligen är och när det är bra att använda sig av den
  2. Skillnaden mellan en Remburs och Dokumentinkasso, när du skall använda vad
  3. Vilka Remburstyper som finns och vilka dokument som skall presenteras
  4. Hur man praktiskt gör en Remburs. Ni kommer att arbeta i grupp med olika frågeställningar. 


Föreläsare
Kristina Hansson, Swedbank AB

Visste du att som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av sökfunktionen nedan.

 

Kursen äger rum på

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats