Nätverksträffen äger rum på Handelskammarens huvudkontor,
Parkgatan 49, Göteborg
Ladda ner kalenderhändelse

Oss emellan - Pia Sandvik, vd RISE

Elvägar i Europa, mjölkkartonger som pratar, intelligenta strumpor, fönster med wi-fi, glass av träd, medicin av alger och framtida självkörande fordon.

Detta är bara några av de saker som RISE, Research Institutes of Sweden, forskar kring på världsunika testanläggningar runt om i landet.

RISE är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 300 anställda. Deras övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag.

Vi hälsar Pia Sandvik, vd för RISE, välkommen till Oss emellan den 16 mars. Passa på att höra mer om Pias syn på hur hon vill utveckla möjligheterna framåt och vad för innovationer vi kommer få se i framtiden.

Denna nätverksträff är ett Oss emellan-event endast för dig som är med i något av av våra fyra olika nätverk Exec, Next&Now, Taktik-&StrategiGrupper eller Young Professionals.

Läs mer om våra nätverk

Nätverksträffen äger rum på Handelskammarens huvudkontor

Var:
Parkgatan 49, Göteborg