Mötet äger rum på,
Parkgatan 49, Göteborg
Ladda ner kalenderhändelse

Get ready for Brexit

Välkommen att delta i vår nya nätverksgrupp med start den 15 juni. Här träffar du experter på europeisk politik, lag och tullfrågor, samt breddar ditt nätverk och din erfarenhet med andra företag i samma situation.

Om mindre än ett år lämnar Storbritannien EU, ett utträde som kan få stora konsekvenser för svenskt näringsliv och politik. För svenska företag som är exponerade gentemot Storbritannien i sin verksamhet skapas ovisshet kring vilka avtal och regler som kommer att gälla efter Brexit. Har du inte börjat förbereda ditt företag redan, är det hög tid att göra det nu!

målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar på ett företag som är exponerat mot Storbritannien.  Har du leverantörer, underleverantörer, produktionsled eller kunder i Storbritannien? Eller hämtar ditt företag kanske tjänster eller data från den brittiska marknaden?

Datum då nätverket ska träffas

2018 
15 juni, 6 september, 23 oktober och 18 december

2019
21 februari

det här får du med dig

 1. Rundabordssamtal med expertis:
  Dominique Orsini, PoliticalEdge, Bryssel | Politik, status i förhandlingar
  Erik Lagerlöf, Vinge Advokatbyrå | Juridiska Frågeställningar
  Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren | Tull dokumentation, betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor
 2. Senaste uppdateringarna gällande förhandlingsläget från företagarens perspektiv 
 3. Erfarenhetsutbyte med andra företag exponerade för Brexit
 4. Spännande gästföreläsare inom bl a transport och revision
 5. Halvdagsutbildning i export och importteknik med UK efter Brexit
 6. Individuellt möte med Handelskammarens affärsutvecklare för behovsanalys
 7. Rådgivning kring bolagsbildning i UK

 

Jag vill gå med i nätverket för Brexit

Har du funderingar eller frågor kring nätverket, kontakta vår kollega Jesper Öhrn.

Mötet äger rum på

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats