Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Korrekta VD-avtal, säkert och rätt

Lär dig hur man upprättar ett marknadsmässigt VD-avtal.

VD-avtalet är det enskilt viktigaste dokumentet avseende VD:s anställning och därmed ett väsentligt avtal. Tyvärr står inte hanteringen av detta avtal i paritet med dess betydelse och benämns därför ibland som det”glömda avtalet”.

Studier visar att så mycket som 98 procent av VD-avtalen innehåller felaktigheter och ibland t.o.m. olagliga villkor. Detta är i många fall en konsekvens av att VD-avtal klipps ihop utan att helheten beaktas och därmed missar man hur olika regleringar förhåller sig till varandra. Konsekvenser kan bli, för såväl bolaget som VD:n, skadeståndsansvar samt långdragna och kostnadskrävande rättsliga processer.

Syftet med denna utbildning är att förse deltagarna med redskap för att upprätta marknadsmässiga VD-avtal; förhandla skyldigheter och rättigheter enligt VD-avtalet; hantera förhållandet mellan VD, styrelse och ägare, både i ägarledda bolag och när VD:n också är styrelseledamot; och analysera VD-avtalet i sin helhet och hur de olika villkoren påverkar varandra.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till dig som hanterar VD-avtal - VD:ar, styrelseledamöter, ägare och VD-konsulter/rekryterare.

VI GER DIG KUNSKAP INOM

  1. Hantering av VD:s särställning och tillämplig lagstiftning i VD-avtalet
  2. Regleringar som alltid bör finnas i ett VD-avtal
  3. Fallgropar och räddningsplankor i VD-avtalet
  4. Bransch- och bolagsspecifika villkor
  5. Reglering av ansvar enligt bl.a. arbetsmiljölagen och GDPR (General Data Protection Regulation)
  6. Lämpliga försäkringar som bör utfästas i VD-avtalet
  7. VD-avtalets upphörande

 

Föreläsare
Filip Malm | Advokafirman Lindahl
Martin Hultman | Livförsäkringsbolaget Skandia

Visste du att som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av sökfunktionen nedan.

 

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats