Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Styrelseordförande

En tvådagars case-baserad kurs som går igenom ordförandens speciella uppdrag och specifika utmaningar.

Som styrelseordförande har du ett alldeles speciellt uppdrag med specifika utmaningar. Du är ansvarig för styrelsens organisation och arbetsplanering. Samtidigt ska du ge förutsättningar för ett gynnsamt och proaktivt klimat i styrelsen och vara VD:s speaking partner.

Idag skärps kraven på formalia samtidigt som omvärldsbevakningen och ett aktivt strategiarbete kan avgöra ett företags framtid. I denna fördjupningsutbildning i styrelsearbete får du under två dagar arbeta med ett antal dilemman relaterat till en styrelseordförandes utmaningar.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är styrelseordförande eller på gång att ta på dig uppdrag som styrelseordförande i ett aktiebolag. Även styrelseledamöter och VD som rapporterar till en styrelse och vill utveckla sitt styrelsearbete kan ha nytta av utbildningen. Deltagarna bör ha grundläggande erfarenheter i styrelsearbete för att tillgodogöra sig diskussionerna.

VI GER DIG KUNSKAP OM

  • Ordföranden som navet i maskineriet: Företagets strategi, framtid, ordförandens roll i olika ägarformer, ägardirektivet.
  • Formalia: Företagets styrsystem och nyckeldokument, svensk kod för bolagsstyrning, god sed, delegering, attestordning och jävsfrågor.
  • Ansvar: Det kontrollerande styrelsearbetet, ordförandens särskilda ansvar.
  • Relationen till olika roller/intressenter: ledamöter, ägare, VD, ledning, revisor.
  • Konfliktlösning: VD-byte, hostile take-over, försäljning och förvärv.
  • Ordföranden som mötesledare och relationsbyggare: Dynamik, facilitering, beslutsfattande och kommunikation.
  • Ordföranden och styrelsens sammansättning: Styrelseutvärdering, utvärdering av VD, bemanning/rekrytering.

FÖRELÄSARE 

Sofie Persson, Agent A - Advanced Board Development

FRÅGOR OM utbildningen?

Kontakta vår kollega och utbildningsansvarig Anette Antonsson.

 

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats