Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Styrelseordförande

En tvådagars case-baserad kurs som går igenom ordförandens speciella uppdrag och specifika utmaningar.

Som styrelseordförande har du ett alldeles speciellt uppdrag med specifika utmaningar. Du är ansvarig för styrelsens organisation och arbetsplanering. Samtidigt ska du ge förutsättningar för ett gynnsamt och proaktivt klimat i styrelsen och vara VD:s speaking partner.

Idag skärps kraven på formalia samtidigt som omvärldsbevakningen och ett aktivt strategiarbete kan avgöra ett företags framtid. I denna fördjupningsutbildning i styrelsearbete får du under två dagar arbeta med ett antal dilemman relaterat till en styrelseordförandes utmaningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är styrelseordförande eller på gång att ta på dig uppdrag som styrelseordförande i ett aktiebolag. Även styrelseledamöter och VD som rapporterar till en styrelse och vill utveckla sitt styrelsearbete kan ha nytta av utbildningen. Deltagarna bör ha grundläggande erfarenheter i styrelsearbete för att tillgodogöra sig diskussionerna.

VI GER DIG KUNSKAP OM

  1. Ordföranden som navet i maskineriet: Företagets strategi, framtid, ordförandens roll i olika ägarformer, ägardirektivet.
  2. Formalia: Företagets styrsystem och nyckeldokument, svensk kod för bolagsstyrning, god sed, delegering, attestordning och jävsfrågor.
  3. Ansvar: Det kontrollerande styrelsearbetet, ordförandens särskilda ansvar.
  4. Relationen till olika roller/intressenter: ledamöter, ägare, VD, ledning, revisor.
  5. Konfliktlösning: VD-byte, hostile take-over, försäljning och förvärv.
  6. Ordföranden som mötesledare och relationsbyggare: Dynamik, facilitering, beslutsfattande och kommunikation.
  7. Ordföranden och styrelsens sammansättning: Styrelseutvärdering, utvärdering av VD, bemanning/rekrytering.

Föreläsare 

Sofie Persson, Agent A - Advanced Board Development

Möt en deltagare

 

"-Det är alltid bra att gå den här typen av kurser för att fräscha upp sig kring det som är dagsaktuellt. Syftet med att gå utbildningen var att jag ville få bredare kunskap i ordföranderollen men även som styrelseledamot. Jag har verkat i den ideella världen, med sina utmaningar. Utbildningen hade mer fokus på näringslivsperspektiv och för mig var det naturligtvis intressant att se vad som skiljer sig. Men mycket är väldigt likt. Jag blev påmind om saker som jag hade glömt eller lagt åt sidan.”

Ria Damgren Nilsson
Vice styrelseordförande i Sveriges Olympiska Kommitté och
International Triathlon Union och Svenska Triathlonförbundet

Visste du att som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av sökfunktionen nedan.

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats