Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Styrelsens arbete med strategi

Det finns styrelser som arbetar aktivt och framgångsrikt med att både formulera och genomföra sin valda strategi. Ett lyckat strategiarbete kan ibland avgöra ett företags framtid.

I denna fördjupningskurs i styrelsearbete kommer vi att ta upp ett flertal korta case där du själv kommer att få arbeta med olika styrelsers strategifrågor och utmaningar. Boken Styrelsefällor - Hur bristande ägarstyrning och styrelsearbete kan ödelägga framgångsrika företag bör läsas före utbildningsdagen. I boken presenteras åtta fiktiva företag som bygger på ett trettiotal verkliga händelser. 

Deltagarna kommer att få dela erfarenheter och aktivt arbeta sig igenom olika strategiska frågeställningar som en styrelse kan ställas inför. Vår föreläsare Satish Sen leder diskussionerna och delger sina erfarenheter kring hur en styrelse kan utveckla sitt strategiarbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till både styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter, även VD och andra roller som rapporterar till en styrelse. Deltagarna bör ha grundläggande erfarenheter i styrelsearbete för att tillgodogöra sig strategidiskussionerna.

VI GER DIG KUNSKAP INOM

  1. Vad är en strategi och hur bör den formuleras?
  2. Styrelsens roll i strategiarbetet.
  3. Hur arbetar de flesta styrelserna med strategi idag?
  4. Hur vet man om en strategi är bra, hur bör den förädlas, hur bör den förändras?
  5. Hur kan vi som styrelse säkerställa att strategin genomförs.
  6. Think outside the box, vilka följder kan ett strategival få?
  7. Samspelet mellan styrelse/ägare/VD; och deras olika perspektiv, syfte, mål och motiv för strategival och genomförande.

Föreläsare 

Satish Sen, Kaleidoscope

Visste du att som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av sökfunktionen nedan.

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats