Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg

20 platser kvar

Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Kurs om hållbarhet

Under Kurs om hållbarhet får du verktyg för att kunna arbeta praktiskt och konkret med hållbarhet.

Under kurs om hållbarhet utgår vi från ramverket i FN's globala mål, Agenda 2030, och bryter ner detta till både nationell och företagsnivå.

Vi belyser hållbarhetsperspektiven (ekologisk, social, ekonomisk hållbarhet) för att kunna omsätta dessa i en praktisk hantering av affärskritiska frågor och arbetssätt som fungerar på alla typer av verksamheter. Vi går igenom metodik för hur man kan ta sig an hållbarhetsarbetet som en del av ledning och styrning med hjälp av verktyg och handlingar. Genom ett fiktivt Case arbetar vi med reella frågeställningar genom bland annat intressent- och väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Under kursen får du ökad kunskap om vad hållbarhet innebär och hur du omsätter det i både praktiskt och värdeskapande hållbarhetsarbete. Målet är att genom kunskap konkretisera hållbarhetsarbetet, identifiera och kommunicera de egna affärsmässiga förhållanden som medför ett substantiellt, långsiktigt värde för både ägare, medarbetare, miljö och samhälle.

KURSEN RIKTAR SIG TILL

Kursen är för dig som vill kompetensutveckla dig inom hållbarhetsområdet. Du är exempelvis: Miljö- eller hållbarhetsansvarig, Verksamhetsledare, Projektledare, Kommunikations-/informationschef, Affärs- och verksamhetsutvecklare, Ekonomichef, Vd.

Bra att veta

Bokningen är bindande men du kan överlåta platsen. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

LÄS MER OM INNEHÅLLET

Kl. 12.30-18.00

  • Introduktion till hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030
  • Hållbarhet som affärsmodell
  • Möjligheter och risker
  • Stödsystem och verktyg - standarder, verktyg eller egen lösning?
  • Genomgång av praktisk uppgift och hemläxa - Case: "The Company"
  • Sammanfattning och reflektion

Kl. 12.30-18.00

  • Recap och reflektion sedan föregående tillfälle.
  • Praktisk tillämpning
  • Genomgång och redovisning -Case: "The Company"
  • Sammanfattning och takeaways
FRÅGOR OM utbildningen?

Kontakta vår kollega och utbildningsansvarig Camilla Asséhn.

 

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats