Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Korrekta VD-avtal, säkert och rätt

Lär dig hur man upprättar ett marknadsmässigt VD-avtal.

VD-avtalet är det enskilt viktigaste dokumentet avseende VD:s anställning och därmed ett väsentligt avtal. Tyvärr står inte hanteringen av detta avtal i paritet med dess betydelse och benämns därför ibland som det”glömda avtalet”.

Studier visar att så mycket som 98 procent av VD-avtalen innehåller felaktigheter och ibland t.o.m. olagliga villkor. Detta är i många fall en konsekvens av att VD-avtal klipps ihop utan att helheten beaktas och därmed missar man hur olika regleringar förhåller sig till varandra. Konsekvenser kan bli, för såväl bolaget som VD:n, skadeståndsansvar samt långdragna och kostnadskrävande rättsliga processer.

Syftet med denna utbildning är att förse deltagarna med redskap för att upprätta marknadsmässiga VD-avtal; förhandla skyldigheter och rättigheter enligt VD-avtalet; hantera förhållandet mellan VD, styrelse och ägare, både i ägarledda bolag och när VD:n också är styrelseledamot; och analysera VD-avtalet i sin helhet och hur de olika villkoren påverkar varandra.

KURSEN RIKTAR SIG TILL

Dig som hanterar VD-avtal - VD:ar, styrelseledamöter, ägare och VD-konsulter/rekryterare.

VI GER DIG KUNSKAP OM

  1. Hantering av VD:s särställning och tillämplig lagstiftning i VD-avtalet
  2. Regleringar som alltid bör finnas i ett VD-avtal
  3. Fallgropar och räddningsplankor i VD-avtalet
  4. Bransch- och bolagsspecifika villkor
  5. Reglering av ansvar enligt bl.a. arbetsmiljölagen och GDPR (General Data Protection Regulation)
  6. Lämpliga försäkringar som bör utfästas i VD-avtalet
  7. VD-avtalets upphörande
Föreläsare 

Filip Malm , Advokafirman Lindahl
Martin Hultman, Livförsäkringsbolaget Skandia

Frågor om kursen?

Kontakta vår kollega och kursansvarig Sofia Gartman.

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats