Kursen äger rum på,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Internationella avtal för icke-jurister

Kan juridiska kunskaper leda till bättre internationella affärer?

Syftet med denna utbildning är att förse dig som deltagare med en översiktlig juridisk grund och öka förståelsen för juridikens betydelse i all handel. Under utbildningen går vi igenom ”den juridiska kartan” för internationella affärer exempelvis skillnader i lagsystem och användningen av standardavtal. Vi går igenom avtalsrätt, när är du bunden av ett avtal, hur fastställer man avtalets innehåll och vad händer om en part inte gör som man avtalat? Att hålla koll på sina avtal och veta när om och hur de ska omförhandlas är ofta en konkurrensfördel – särskilt i internationella affärer. Vi kommer även att gå igenom några avtalstyper som exempelvis sekretessavtal, distributions- och franchiseavtal – och de krav avtalen ställer på din affär och dina samarbetspartners.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar operativt inom inköp, försäljning, ekonomi, logistik, customer service eller liknande.

VI GER DIG KUNSKAP INOM

  1. Den svenska och internationella avtalsrättens grunder
  2. Skillnader mellan handelsagent, återförsäljare, licenser och franchise
  3. Standardavtal
  4. Sekretessavtal; ensamrätt, avtalstid, territoriella begränsningar, uppsägning
  5. Olika typklausuler exempelvis garantier, ansvarsbegränsningar, förseningsböter, regler om lagval och tvister.
  6. Contract management

Att hålla koll på sina avtal och veta när, om och hur de ska omförhandlas är ofta en konkurrensfördel – särskilt i internationella affärer.

Föreläsare |
Per Hendar, Advokatfirman dNovo

Visste du att som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av sökfunktionen nedan.

 

 

Kursen äger rum på

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats