Kursen äger rum på,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka Ladda ner kalenderhändelse

NYHET! Handel med UK efter Brexit

Förse dig med kunskap och de redskap du behöver för att fortsätta exportera och importera varor med Storbritannien efter Brexit.

Arbetar du på ett företag som handlar med Storbritannien men inte tidigare arbetat med tredjeland utanför EU dvs. har du aldrig hanterat tullfrågor?

Storbritannien är Sveriges femte största exportmarknad och en betydelsefull nation för svensk import. Landet har aviserat att de inte kommer att vara med i vare sig en gemensam tullunion eller i den inre marknaden.

Det innebär omfattande förändringar för många företag som idag handlar med Storbritannien. Allt som idag hanteras av EU-regler kommer att beröras. Det handlar till exempel om datahantering, avtal som berör EU-rättsliga bestämmelser, immateriella rättigheter samt inte minst regler för export och import av varor.

Syftet med denna kurs är att förse dig med kunskap och de redskap ni behöver för att fortsätta exportera och importera varor med Storbritannien från det att Storbritannien lämnar EU 31 december 2020.

KURSEN RIKTAR SIG TILL

Kursen riktar sig till dig som arbetar operativt inom inköp, försäljning, ekonomi, logistik, customer service eller liknande.

du lär dig

  • Leveransvillkor (Incoterms 2010), vokabulär och förkortningar.
  • Handelsdokument ex. frakthandlingar såsom CMR, AWB, Bill of lading. 
  • Aktuella tulldokument och ATA-carnet (för att undvika förtullning vid t.ex. mässbesök) samt olika intyg och licenser.
  • Hur ser ett Tullförfarande ut? Praktisk hantering av tulldeklarationer, tullförfaranden och förfandekoder dvs. hur deklarerar du export och import?
  • För exportörer: Hur hanteras returer och när används betalningsfaktura respektive proforma?
  • För importörer: Krävs licens? Utgår antidumpningstull? 
  • Tillstånd - styrkande handlingar, tullvärde och klassificering - hur hittar du rätt statistiskt nummer?
  • Restriktioner- vilka begränsningar och krav kommer vara gällande mellan EU och Storbritannien?
  • Hur påverkar övergångsreglerna frihandelsavtal och ursprungsregler?
Föreläsare

Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

BRA ATT VETA

Det krävs inga förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen – den kan med fördel väljas som den första av kurser inom vårt internationella utbildningsområde.

Bokningen är bindande, men platsen kan överlåtas. Begränsat antal kursdeltagare.

Se alla aktuella kurser här

Frågor om kursen?

Kontakta vår kursansvarig Camilla Asséhn.

Kursen äger rum på

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats