Kursen äger rum på,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor

De villkor du väljer för leverans och betalning påverkar ditt företags affärer och lönsamhet på många sätt. Lär dig hur du kombinerar dem på bästa sätt.

Det är mycket viktigt att veta förutsättningarna för, samt konsekvens av de beslut som tas i ett initialt skede av en affär. Dina affärer påverkas i stor grad av vilka kombinationer av villkor du väljer när det gäller leverans, betalning och försäkring. Våra föreläsare med erfarenhet från bank, försäkringar och transport/spedition behandlar under den här heldagsutbildningen de olika villkorens innebörd, hur de är relaterade till varandra samt vilka för- och nackdelar de har.


VI GER DIG KUNSKAP INOM

  1. Betalningsvillkor: Inkasso | Remburser | Bankgarantier | Valutarisker
  2. Leveransvillkor: Regler för transporten | Vilka olika regler gäller? | Vem står för vad? | När övergår risken?
  3. Försäkringsvillkor: Sjö- & transportförsäkring | Varuförsäkring kontra ansvarsförsäkring | Argument för val av varuförsäkringsvillkor |Premie & försäkringsvärde. Skadereglering.

Föreläsare |
Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

Visste du att som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av sökfunktionen nedan.

 

Kursen äger rum på

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min plats