Här äger Internationella Handelsdagen rum,
World of Volvo, Lyckholms Torg 1, Göteborg
Ladda ner kalenderhändelse

Internationella Handelsdagen

Dagen för dig som älskar internationella affärer. Vi uppdaterar dig kring de senaste handelstrenderna, handelspolitiken och de affärskritiska områden du behöver ha koll på för att nå framgångsrik internationell försäljning.

Idag är exportmarknader, information och nätverk mer tillgängliga än någonsin. Samtidigt är globaliseringen i stor förändring och rätt kunskap och kontakter är helt avgörande.

Vill du förkovra dig på ett effektivt sätt? Få inspiration, kunskap och affärskontakter för fler och bättre internationella affärer?

Under dagen öppnar vi upp vår mötesplats. Där träffar du nyckelaktörer från olika världsmarknader, exportföretag, exportfrämjare och experter inom allt från affärskultur till internationalisering genom digitala affärsmodeller.

Till anmälan

Arrangeras av Exportcenter Väst

Internationella Handelsdagen arrangeras av Exportcenter Väst och ingår i deras utbud för små och medelstora företag. Exportrådgivarna kommer från organisationerna som ingår i Exportcenter Väst.

Frågor om dagen?

Kontakta Åsa Tegelberg, projektledare Exportcenter Väst, Västsvenska Handelskammaren.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person, meddela oss detta isåfall innan 18 april.

Program Internationella Handelsdagen 2024

  • Exportcenter Väst hälsar välkomna

   Moderatorer:
   Alexandra Carlbom, Client Executive, SEK
   Jesper Öhrn, Chef Internationella affärer, Västsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • t b c

   Håkan Jevrell, Statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

   Representant från Volvo Group

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • MINGELPAUS

   I mingelyta har vi aktörerna Exportcenter Väst (Almi, Business Sweden, EKN - Exportkreditnämnden, Enterprise Europé Network, Industriell Dynamik / RISE, SEK - Svensk Exportkredit, Västsvenska Handelskammaren, Region Halland, Västra Götalandsregionen). Representater från Norge, Storbritannien, Tyskland, USA, Indien, Kina m fl.

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A1. Varumärket Sverige – i din affär

   Svenska institutet (SI) har uppdraget att följa och analysera bilden av Sverige och Varumärket Sverige. Med tanke på de senaste årens diskussioner om Sverigebilden, kommer SI att dela med sig av sin analys av Sverigebilden på olika internationella marknader, och kunna svara på frågor såsom:
   • Är Sverigebilden under förändring?
   • Hur konkurrenskraftigt är det svenska varumärket i jämförelse med andra länder?
   Du kommer också få insikter om hur du kan använda dig av det svenska varumärket i din affärsstrategi och marknadsföring för att förbättra globala affärsrelationer och skapa nya möjligheter.

   Talare:
   Christian Biller, Brand Strategist, Svenska Institutet
   Douglas Washbourn, Enhetschef, Svenska Institutet

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A2. Handel i en ny multipolär världsordning

   Ökad protektionism, handelsspänningar och geopolitiska utmaningar utmanar globaliseringen. Men vilka stormakter och block ser vi framåt och hur ska man som företag förhålla sig till dessa i sin affär? Vi diskuterar hur företagen behöver anpassa sina värdekedjor och försäljning i en alltmer osäker, konfliktfylld värld.

   Talare: 
   Andreas von der Heide, CEO, Consilio International

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A3. Innovation och internationell konkurrenskraft

   Innovation och internationell konkurrenskraft kräver framsyn, det vill säga en utvecklad strategisk planering som tar hänsyn till framtida scenarier, prognoser och nya tekniktrender. Genom systematiskt innovationsarbete kan man skapa hållbara lösningar som bidrar till att lösa de utmaningarna som handel och globalisering medför. Vi visar ny teknik och exempel från företag som ökat sin förmåga att navigera i en osäker omvärld som möjliggjort en omställning för att nå långsiktiga mål.

   Talare: Sten Grahn, Forskare, RISE
   Företagscase: Modvion AB, Otto Lundman, VD
   Moderator: Max Maupoix, ForskareIndustriell Dynamik

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B1. Playbook Östasien

   Östasien är världens snabbast växande region och en av världens viktigaste finansiella, politiska och ekonomiska centrum. De flesta svenska stora företag finns på plats i regionen och gör affärer. Vad behövs för att länderna i Östasien ska bli nya exportmarknader för ditt företag? Ta reda på mer under seminariet Playbook Östasien. 

    

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B2. EU direktiv för hållbar handel och produktion

   Omfattande nya EU direktiv med hållbarhetsfokus har blivit en ordentlig ”huvudvärk” för många företag. CSDD som ställer hårda krav på företagens registrering och granskning av sina leverantörs- och produktionskedjor samt CBAM, EU's koldioxidskatt. Redan under hösten 2023 ska flera företag ha påbörjat sitt arbete men för många är mycket oklart. Vi reder ut begreppen med företag och experter!

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B3. Du sköna nya värld…riskhantering i en osäkrare miljö

   Vår nya vardag har blivit en geopolitisk häxkittel. Inflation, högre räntor, mer volatila valutor, och risker från konflikter i Ukraina, Mellanöstern och Asien kan driva stora förändringar i världens handel och företagens värdekedjor. Vad är rätt nivå av finansiell risk att vara exponerad mot i den här miljön? Är en rörlig valuta en fördel? Hör Nordea ge sin syn på omvärlden, hur företagens beteende förändras, och vad för lösningar som kan hantera risker och frigöra mer tid till att göra just detta.

   Talare:
   Johan Trocmé, Chef tematisk analys, Nordea  
   Linda Dahlberg, Regionalt ansvarig Nordea Markets, Nordea

   Visa mer Fill 1 Copy 2

Här äger Internationella Handelsdagen rum

Var:
World of Volvo, Lyckholms Torg 1, Göteborg

Exportcenter Väst är ett samarbete mellan

 • Almi
 • BUSINESS REGION GÖTEBORG
 • BUSINESS SWEDEN
 • ENTERPRISE EUROPE NETWORK
 • EKN
 • INDUSTRIELL DYNAMIK
 • REGION HALLAND
 • RISE
 • SEK
 • TILLVÄXTVERKET
 • VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN
 • VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN