Här hittar du oss i Göteborg,
Parkgatan 49, Göteborg

160 platser av 170 kvar

Till anmälan Ladda ner kalenderhändelse

Årsmöte

Få insikt i EU:s framtid, Brexit och de utmaningar Sverige står inför, från någon som arbetar med dessa frågor dagligen. Vi välkomnar en representant från regeringen.

Hur investerar vi gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet och hopp inför framtiden? Det är frågor som avhandlas på scen under årets kanske viktigaste möte. Föredraget avrundas med ett samtal mellan regeringens representant och Handelskammarens vd Johan Trouvé. 

På årsmötet väljs ledamöter in till Handelskammarens styrelse och valberedning, revisorer utses och verksamhets- och revisionsberättelsen fastställs. För att kunna utöva ditt medlemsföretags rösträtt på årsmötet krävs att du är firmatecknare eller har skriftlig dagtecknad fullmakt.

Årsmötets målgrupp

Firmatecknare på medlemsföretag eller du som har fullmakt att representera medlemsföretaget.

Deltagande är kostnadsfritt men anmälan krävs senast den 10 maj.

PÅ SCEN

Regeringens representant

Moderator
Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Detta seminarium ingår i medlemskapet och är till för dig som är anställd på ett av våra medlemsföretag. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion. Är ditt företag ännu inte medlem, kontakta Pernilla Sterner.

Här hittar du oss i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg


Hantering av dina personuppgifter

Den personliga integriteten är viktig för oss på Handelskammaren och vi ansvarar för den personliga informationen som du delar med oss. Notera att dina uppgifter lagras i vårt kundregister och namn kan komma att delas till tredje part.

Med tredje part menas övriga deltagare, talare och arrangörer eller utställare.

I vår integritetspolicy finner du information kring hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Läs vår integritetspolicy

Årsmöte


Medlem?

Årsmöte