Företagsanpassad kurs: Ledarskap

Varje utbildning utgår från era behov. Innan utbildningen prioriterar du och föreläsaren vilka frågor som är viktigast för er. Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade kurserna på området Ledarskap.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Meddela oss via formuläret vilka moduler ni är intresserade av.
 2. Vi återkopplar till er med en offert.
 3. Innan kursdagen prioriterar ni och föreläsaren gemensamt kursens upplägg, med utgångspunkt i de valbara modulerna. 
 4. Utbildningen genomförs på ert företag, i våra lokaler alternativt digitalt - efter era önskemål.

LEDARSKAP - METODER, TEKNIK OCH I PRAKTIK

MODUL 1

 • Ledarskap och att stärka individen som ledare, coachande ledarskap, att leda genom andra chefer.
 • Ledarskap och kommunikation, hur kommunicera budskap till person, grupp, organisation, presentationsteknik, att leda digitalt.
 • Att leda i förändring, strategiskt förändringsarbete.
 • Effektiva möten, konflikthantering, gruppdynamik.

NEUROLEDARSKAP/SCARF

MODUL 2

 • Det senaste kring neuroledarskap och motivationsbaserad forskning.
 • Kunskap om hjärnans funktioner vad gäller motivation, feedback, belöning.
 • SCARF-modellens forskningsgrund och användningsområde (Status/Certainty/Autonomy/Relatedness/Fairness).
 • Reflektion och övningar hur ditt agerande kan skapa förutsättningar för medarbetare och kollegor att vara i ett tillstånd där de är kreativa, lunga och har lätt för att fokusera och samarbeta med andra.

INKLUDERANDE LEDARSKAP – BEGREPP, INSIKT OCH VERKTYG

MODUL 3

 • Begreppen mångfald och inkludering samt dess affärsnytta.
 • Hinder för inkludering. Människans mentala mekanismer och unconcious bias när vi möter människor som är olika oss själva.
 • Inkluderande rekrytering, de vanligaste fällorna i processen.
 • Det inkluderande ledarskapets principer och verktyg.

Låter detta som något ni vill satsa på, fyll i vår intresseanmälan. Inget är bindande i ett förstasteg. Vill du ställa några kompletterande frågor, kontakta vår utbildningsansvarig Jaana Horal

Intresseanmälan


Välj modul, du kan göra flerval

Vart vill ni ha kursen?