Exportprogrammet i Halland - Programstart

Ett delfinansierat exportprogram för små och medelstora företag som exporterar idag och vill ta nästa steg i sin internationella expansion.

Deltagare i exportprogrammet får möjlighet att benchmarka med andra företag med liknande utmaningar, bli utbildad inom aktuella områden och få individuellt stöd av experter för att ta fram en handlingsplan för företagets internationalisering. Programmet pågår mars till december 2021. 

Detta ingår i Exportprogrammet

  1. Nätverk med andra exportföretag
  2. Utbildningar
  3. Individuell support
  4. Marknadsaktivitet


Läs mer om innehållet här

Kontakta vår kollega Marina Gireva, som är ansvarig för programmet, om du vill ha mer information.

 

Intresseanmälan