Här äger evenemanget rum,
Parkgatan 49, Göteborg

FULLSATT

Ladda ner kalenderhändelse

Västsveriges Styrelse-AW

Framtidens styrelsearbete påverkar oss alla - ägare, medarbetare, kund och leverantör

I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på styrelsen att jobba löpande med strategisk utveckling, bredda omvärldsperspektivet och vässa styrelsearbetet genom att arbeta allt mer hållbart.

Syftet med Västsveriges Styrelse-AW är att skapa en arena för aktuella och tongivande styrelsefrågor samt skapa möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte.

Tillsammans inspirerar och moderniserar vi synen på styrelsearbetet.

EVENTET ÄR FÖR NÄRVARANDE FULLSATT. Vi har en väntelista. Mejla event@vastsvenskahandelskammaren.se så hör vi av oss om det blir några lediga platser.

Sista anmälningsdag: 2 mars 2020.

Kvällen kommer innehålla

 • hur skapar styrelsen värde och tillväxt för bolaget | Andreas Jaldevik, VD/ägare RO-Gruppen AB, Anette Asklin, extern styrelseordförande RO-Gruppen AB

 • ledarskapet och styrelsearbetet måste ändras när digitalisering och AI ändrar våra arbetssätt. Få senaste forskningsresultat | Robin Teigland, professor och Liselotte Hägertz Engstam, styrelseproffs. Båda forskar inom AI i styrelsearbete på Chalmers Tekniska Högskola

 • paneldebatt kring beslutstöd, engagemang och beslutskraft. Hur kommer den digitala omställningen att påverka? Hur jobbar man med hållbarhet och mångfald/jämställdhet i styrelsen? Finns det någon struktur för omvärldsbevakning? Debatten leds av Axel Darvik, VD Trendie AB

 

BIZ_arrangörer_VSAW WEB.jpg

Program Västsveriges Styrelse-AW

  • Kraften för att skapa tillväxt

   Andreas Jaldevik och Anette Asklin kommer ge sitt perspektiv på hur det är att ha en extern styrelseordförande i ett ägarlett bolag. Hur skapar styrelsen värde och tillväxt för bolaget? Vilka hinder kan uppstå inom styrelsearbetet? Hur samverkar en extern styrelseordförande och en VD inom ett ägarlett bolag på bästa sätt?

   Andreas Jaldevik, VD/ägare av RO-Gruppen AB, har lång erfarenhet av driva företag och utveckla organisationer. Med ett stort engagemang i RO-Gruppens resa mot att bli Sveriges attraktivaste arbetsplats delar Andreas med sig av tips och inspiration. Anette Asklin, extern styrelseordförande RO-Gruppen AB, har lång och gedigen erfarenhet inom fastigheter, offentlig sektor, bank- och finans.

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • AI i Styrelsen: Utmaningar och möjligheter

   Robin Teigland och Liselotte Hägertz Engstam föreläser om hur styrelser kan använda och nyttja Artificiell Intelligens i sitt arbete. De presenterar resultaten från forskningsprojektet 4boards.ai som fokuserar på hur styrelser använder AI för innovations- och hållbarhetsarbete.

   Robin Teigland är Professor i Management of Digitalization and Strategy vid Chalmers Tekniska Högskola. Robin blev utsedd av Veckans Affärer 2017 och 2018 som en av Sverige mest inflytelserika kvinnor i teknologi. Liselotte Hägertz Engstam är styrelseproffs och forskare vid Chalmers Tekniska Högskola. Liselotte är en erfaren internationell ledare och har mer än 20-års erfarenhet. Både Robin och Liselotte forskar inom AI i styrelsearbete på Chalmers Tekniska Högskola.

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Paneldebatt och diskussion

   Moderatorn Axel Darvik, som har lång erfarenhet av omvärldsbevakning och entreprenörskap, kommer att leda en paneldebatt med kvällens alla talare - Andreas Jaldevik, Anette Asklin, Robin Teigland och Liselotte Hägertz Engstam. 

   Axel Darvik är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och VD/ägare av Trendie som är ett strategikonsultbolag med fokus på trendspaning, omvärldsanalys och affärsutveckling.

   Visa mer Fill 1 Copy 2


Hantering av dina personuppgifter

Den personliga integriteten är viktig för oss på Handelskammaren och vi ansvarar för den personliga informationen som du delar med oss. Notera att dina uppgifter lagras i vårt kundregister och personuppgifter kan komma att delas till tredje part.

Med tredje part menas övriga deltagare, talare och arrangörer eller utställare.

I vår integritetspolicy finner du information kring hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Läs vår integritetspolicy

Här äger evenemanget rum

Var:
Parkgatan 49, Göteborg