Här äger Tulldagen rum,
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg

30 platser av 500 platser kvar

Ladda ner kalenderhändelse

Tulldagen

Sveriges största mötesplats för tullfrågor

Tulldagen är dagen för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor.

Över 500 personer och ett 30-tal utställare deltog i Tulldagen 2017 i Göteborg för att lära sig mer om tull, internationell handel och inte minst för att få träffa kollegor som också arbetar med tullfrågor.

Innehållet på Tulldagen 2018 är precis som tidigare år skiftande och såväl de gemensamma som valfria seminarierna tar upp en mängd intressanta ämnen inom området tull och internationell handel. Som vanligt avslutar vi Tulldagen med After Tull-mingel.

Årets seminarier är redan klara och en utförligare beskrivning av dem kommer i augusti. Redan nu kan du gå in och anmäla dig och försäkra dig om att få en plats. Sista anmälningsdag är 26 september.

 

Boka din plats  

 

Tulldagen arrangeras även i Stockholm 11 oktober och Malmö 18 oktober.

 

Program Tulldagen 2018

  • Gemensam förmiddag

   • Aktuellt från Tullverket 
    Fredrik Holmberg, Överdirektör Tullverket

   • Internationell handel - tullfrågor i fokus 

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A1. Nyfiken på tullvärlden - FULLSATT

   Ska ditt företag börja handla med länder utanför EU? Handlar du idag med Storbritannien och behöver veta mer om tull inför brexit? Detta seminarium riktar sig till dig som kanske inte själv arbetar med tullfrågor, men som vill förstå vad tull handlar om.

   Lena Carlsson & Lars Axelsson, Tullverket 

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A2. Anmälan transportmedel och varor

   Transportmedlets och varans väg in i Sverige består av flera steg, några är idag manuella och några är digitala. Målet är en helt digital hantering som är förenlig med tullkodexen. Hur ser planen ut för att ta oss dit?

   Anne Törnqvist, Tullverket 

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A3. Riskbedömningar och kontrollinsatser i varuflödet - FULLSATT

   Vilka möjligheter ser vi med ett digitalt informationsutbyte och vad ska man som aktör inom internationell handel tänka på?

   Anders Alpsten, Tullverket 

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A4. Exportkontroll

   Kort introduktion till exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden. Varför kontrolleras vissa varor och hur beslutas vilka produkter som ska omfattas av kontroll. Vilka lagar och regler styr exportkontrollen i Sverige/EU samt en kort titt på US exportkontrollregelverk. Vad är sanktioner och vad är viktigt för företag att tänka på i samband med export till stater som är sanktionerade.

   Richard Tornberg, Group Legal Counsel, Ericsson

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B5. Är du förberedd för revision?

   Tullverket kontrollerar på olika sätt att svenska företag följer de bestämmelser som finns. Så här gör du för att vara väl förberedd när det är dags.

   Marie Carlsson & Lars Jäger, Tullverket 

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B6. Incoterms ur ett strategiskt perspektiv - ditt val gör skillnad - FULLSATT

   Vid export- & importaffärer kommer säljare och köpare ofta överens om ett leveransvillkor utan att tänka på vad det dolda villkoret innebär när det gäller exempelvis tull och moms. Viktiga frågor att klargöra är; Vem ska göra förtullningen? Vem ska stå för alla tullkostnader? Hur påverkar leveransvillkoret beräkningen av tullvärdet? Seminariet går igenom faktiska case och reder ut hur du bör tänka och resonera för att komma fram till ett villkor som säkrar hela din export- och importaffär.

   Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B7. Export

   Det nya exportsystemet införs först efter 2020, men alla tillstånd ska vara omprövade 1 maj 2019. Hur ser lösningen ut fram till att ett nytt exportsystem är på plats?

   Stefan Björkencrona, Tullverket 

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B8. Anläggning för tillfällig lagring - FULLSATT

   Den 1 november startar införander av en ny process med digital uppgiftslämning. Vad innebär det?

   Jenny Jensen & Emma Widing, Tullverket 

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C9. Ursprungsbestämmelser vid export - FULLSATT

   För att ge din kund möjlighet till tullfrihet eller tullnedsättning behöver du som exporterar känna till vad som krävs för att kunna utfärda ursprungsintyg. Här får du veta hur du går tillväga för att ta redan på om varor är ursprungsvaror och vilka styrkande handlingar som behövs.

   Lillemor Qvennerstedt & Anna Arnefalk, Tullverket 

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C10. Import

   I slutet av 2019 införs ett nytt importsystem. Arbetet har påbörjats och nu får du chansen att höra mer om vad förändringen innebär!

   Gunilla Flemström & Malin Wieser, Tullverket 

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C11. Antidumpnings- & utjämningstullar

   Pågående handelskonflikter, vad kan EU göra, vad bör EU göra och vilka regler gäller globalt?

   Björn reder ut begreppen inom handelspolitiska skyddsåtgärder – var är egentligen skillnaden mellan motåtgärder och skyddsåtgärder och vad säger egentligen WTO och EU-rätten om olika länders agerande samt ger en beskrivning av läget för dagen och hur svenska företag kan hantera konsekvenserna av de pågående konflikterna.

   Björn Strenger arbetar som utredare på Kommerskollegium och har en lång erfarenhet från Närings- och Finansdepartementet. Björn arbetar med handelspolitiska skyddsinstrument och statsstödsfrågor och sitter med i EU-kommissionens kommitté för handelspolitiska skyddsåtgärder.

   Björn Strenger, Kommerskollegium

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • C12. Det norsk-svenska gränstullsamarbetet

   Sverige och Norge har ett sedan länge etablerat gränstullsamarbete. Så här arbetar vi tillsammans för utveckla en modernare och effektivare gränspassage.

   Kenneth Persson, Anne Törnqvist & Kjell Jonny Andersen, Tullverket 

   Visa mer Fill 1 Copy 2

Här äger Tulldagen rum

Var:
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg

Tulldagen 3 oktober i Göteborg


Mitt företag är medlem i

Gör ditt val för seminarieblock A (Seminarie 1 & 3 är fullsatt)

Gör ditt val för seminarieblock B (Seminarie 6 & 8 är fullsatt)

Gör ditt val för seminarieblock C (Seminarie 9 är fullsatt)