Endast online,
Seminariet sänds via Zoom, Online

fullsatt

Ladda ner kalenderhändelse

D&I i styrelsen

Vad är det och varför?

Diversity & Inclusion eller Mångfald & Inkludering. Har ni det på styrelseagendan?

Sofia Appelgren, grundare och styrelseledamot, Mitt Liv kommer tillsammans med sin styrelseordförande Eliza Kücükaslan, mångfalds- och inkluderingsansvarig på Axel Johnson AB att ge sin syn på varför mångfald och inkludering är viktigt både i styrelserummet och på styrelsens agenda.

Sofia och Eliza delar även med sig av erfarenheter kring vanliga "fällor" i att leda organisationer och styrelser över kulturella gränser.  Vi hoppas att du ska motiveras att ta ett steg närmare ett inkluderande samspel även i styrelserummet.

Välkommen till ett interaktivt Zoom-möte!

talare

Eliza Kücükaslan, Axel Johnson
Sofia Appelgren, Mitt Liv

Frågor om seminariet? 

Kontakta medlem@vastsvenskahandelskammaren.se

Endast online

Var:
Seminariet sänds via Zoom, Online


Hantering av dina personuppgifter

Den personliga integriteten är viktig för oss på Handelskammaren och vi ansvarar för den personliga informationen som du delar med oss. Notera att dina uppgifter lagras i vårt kundregister och namn kan komma att delas till tredje part.

Med tredje part menas övriga deltagare, talare och arrangörer eller utställare.

I vår integritetspolicy finner du information kring hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Läs vår integritetspolicy