Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg & Online
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

Byggbranschen – en möjliggörare för integration?

Lyssna till hur byggbranschen bidrar till integration på arbetsmarknaden. Vi ger dig goda exempel och konkreta tips på hur företag kan göra skillnad för människor.

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för näringslivet och kompetensbristen är stor i många branscher, så även i byggbranschen. Samtidigt ökar utanförskapet och allt fler personer står utanför arbetsmarknaden. Panelen, företag, branschorganisationer och kommunrepresentanter kommer i detta seminarium bland annat att diskutera hur man med gemensamma krafter kan undanröja hinder och arbeta för lösningar.

Program

Hur jobbar byggbranschen med arbetsmarknadsintegration
- och hur kan detta arbete inspirera andra branscher?

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag. Vi får höra hur Byggföretagen arbetar för att bredda rekryteringsbasen och öka attraktionskraften, mångfalden och jämställdheten i branschen.

Ann-Sofie Lind,  ansvarig kompetensförsörjning, Byggföretagen

Inspiration från Skanska

Social hållbarhet en viktig del i Skanskas löfte att bygga ett bättre samhälle. Företaget jobbar i tidiga skeden med sina kunder för att säkerställa krav, identifiera möjligheter, hitta lösningar som funkar och skapar samhällsnytta. Vi får höra om ett par exempel.

Anja Skans, utvecklingsledare inom social hållbarhet, Skanska

Initiativet Lärande bygg

Under ett par års tid har Brixly, Eksta Bostads AB och Kungsbacka kommun samverkat kring Lärande Bygg. Lärande Bygg är en arbetsplatsförlagd utbildning, minst 70% av tiden, som erbjuder språkstöd. Vi får höra hur Lärande Bygg gör skillnad för människor.


Markus Brink, vd, Brixly
Christer Kilersjö, vd, Eksta Bostads AB
Alex Mabäcker, vd, Odalen fastigheter

Hälsa och kompetens

Galaxen Byggs vision är ett hållbart arbetsliv i byggsektorn. Galaxen Bygg bidrar till hälsa och kompetens i byggsektorn bland annat genom att matcha till jobb, stötta vid introduktion och rehabilitering. Vi får höra hur företag kan få stöttning i olika frågor.

Per Poulsen och Natalie Forsström, koordinatorer Galaxen bygg

Paneldiskussion

Företags- och branschrepresentanter
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef Gymnasium och Arbetsmarknad, Kungsbacka kommun
Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Kungsbacka kommun
Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs stad
Anna Jansson, Specialist socialhållbarhet, Inköp och Upphandling, Göteborgs stad

Vi ser fram emot att träffa dig.

Frågor om seminariet?

Kontakta vår kollega Amad Raja

Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg & Online

JA, JAG VILL BOKA MIN PLATS


Jag deltar