vÅR MÖTESPLATS i Almedalen,
Standgatan 15b, Visby
Ladda ner kalenderhändelse

Den mellanstora stadens attraktivitet

Unga vill helst bo i mellanstora städer. Men hur attraktiva är kommunerna som ligger utanför storstädernas kransområden? Vi presenterar en ny rapport som jämför 29 kommuner i Västsverige, Skåne och Mälardalen.

Genom digitalisering och under pandemin har många av oss arbetat hemma och de flesta vill fortsätta att ha den möjligheten. Det ökar intresset för vad den medelstora staden kan erbjuda.  

Tillsammans med analysföretaget Trendie har vi gjort ett attraktivitetsindex. Med hjälp av det undersöker och jämför vi hur attraktiva och konkurrenskraftiga 29 mellanstora städer i Västsverige, Skåne och Mälardalen är. På det här seminariet diskuterar vi rapportens resultat. 

PÅ SCEN:

Max Wallskog, Trendie
Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling Västsvenska Handelskammaren
Anneli Hulthén, landshövding i Skåne

vÅR MÖTESPLATS i Almedalen

Var:
Standgatan 15b, Visby
Hitta hit