VÅR MÖTESPLATS i Almedalen,
Trappgränd 4, S:t Hansgatan 16, Visby
Ladda ner kalenderhändelse

ALMEDALEN 2024

Grön omställning, framtidens kompetens och vägen till en robust infrastruktur. Det är några av ämnena vi tar med till årets Almedalsvecka. Välkommen till en dag fylld med spännande seminarier i Visby.

Almedalsveckan är en plats för dialog, kunskap och debatter mellan näringsliv, politik och offentliga aktörer.

Vi är på plats för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för näringslivets tillväxt och konkurrenskraft. På agendan står bland annat frågor om hur vi säkrar fossilfri energi, ett framgångsrikt utbildningssystem och ett robust väg- och järnvägsnät. 

I år har vi ett gemensamt program tillsammans med tre andra handelskamrar. Varmt välkommen till Arenan för södra Sveriges näringsliv, eller ta del av våra sändingar live.

Almedalen 2024 Live

Program Almedalen

  • Mer väg och järnväg behövs nu - men hur?

   Sverige behöver mer robust och pålitlig infrastruktur, men i dagsläget når inte ens befintliga väg- och järnvägsnät upp till standard. Samtidigt kräver näringslivets tillväxt och konkurrenskraft liksom svensk försvarsberedskap fler spår och vägar över hela landet. Hur ska de finansieras och av vem? 

   PÅ SCEN

   Fredrik Bergström, Ekonomie doktor, vd, Wikinarium
   Magnus Persson, vd, Skanska Sverige
   Annika Winsth, chefekonom, Nordea
   Linda Snecker (V), ledamot, riksdagens trafikutskott 

   Moderator: Ellen Dahl, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Så kan näringslivet leda yrkesutbildningarnas expansion

   Yrkesutbildningarna i Sverige genomgår stora förändringar de kommande åren. Samtidigt måste arbetsgivarnas behov stå i centrum så att utbildningarna leder till den kompetens som behövs mest. Hur kan vi hjälpas åt för att förändringen av yrkesutbildningarna blir framgångsrik? 

   PÅ SCEN:

   Magnus Wallerå, Generaldirektör, Myndigheten för Yrkeshögskolan

   Fler talare tillkommer

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Vilken finanspolitik behöver svenskt bostadsbyggande?

   Stiltjen på bostadsmarknaden påverkar företagens möjligheter att rekrytera. Tvärniten i bostadsbyggandet sätter käppar för tillväxtregioner och gör det ännu svårare för människor att hitta lämpliga bostäder. Vilka åtgärder och reformer behöver Sverige för att fart på byggandet? 

   PÅ SCEN:

   Johan Löfstrand (S), vice gruppledare riksdagen, ordf. Sveriges Allmännytta
   Shoka Åhrman, sparekonom SPP

   Fler talare tillkommer

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Samverkan mellan akademi och näringsliv – nyckeln till tillväxt?

   Universitet och högre utbildning har visat sig vara kraftfulla för att få svenska städer och samhällen att växa. Genom att locka till sig både studenter och företag har universitet och högskolor blivit motorer för regional utveckling. Men hur ska universiteten klara av att tillgodose företagens kompetensbehov framåt? 

   PÅ SCEN:

   Lena Miranda, vd Linköping Science Park

   Fler talare tillkommer

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Så kan näringslivet bidra till Sveriges nationella säkerhet

   Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är säkerhet inte bara en angelägenhet för Försvarsmakten, utan hela Sverige. 

   Hur kan svenska företag bidra till den nationella säkerheten? Vilka affärsmöjligheter kopplat till försvarsförmåga och motståndskraft uppkommer? 

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Så bygger vi framtidens energisystem

   Elektrifieringen är en förutsättning för att klara klimatmålen. Men morgondagens utmaningar går inte att lösa med gårdagens teknik. Den nödvändiga gröna omställningen kräver mer än dubbelt så stor fossilfri elproduktion, samt smartare system för kapacitet och lagring.  Hur kan svenska företag ta täten i den globala omställningen? 

   Visa mer Fill 1 Copy 2

VÅR MÖTESPLATS i Almedalen

Var:
Trappgränd 4, S:t Hansgatan 16, Visby
Hitta hit