Informationsträff om Exportprogrammet Västra Götaland

Ett finansierat exportprogram för små och medelstora företag som redan idag exporterar men som vill ta nästa steg i sin internationella expansion.

För deltagare i exportprogrammet ingår benchmarking med andra som har liknande utmaningar, workshops inom ämnesområden som rör företagets globala expansion samt individuell coachning med internationaliseringsexperter. Programmet pågår under perioden september 2021-juni 2022.

Exportprogrammet är fullbokad. Inga informationsträffar kommer därmed hållas.

DETTA INGÅR I EXPORTPROGRAMMET

  1. Nätverk med andra exportföretag
  2. Workshops
  3. Individuell coachning
  4. Marknadsaktivitet

 

VEM KAN DELTA?

Vi riktar oss mot små och medelstora företag i Västra Götalandsregion med intresse och ambition att utvecklas internationellt.

Målgrupp är företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader och som nu behöver ta nästa steg i sin globala expansion.

Möt en deltagare

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

Frågor?

Kontakta vår kollega Marina Gireva som guidar dig vidare.

Programmet finansieras av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Region Halland

Anmälan till informationsmöte


Välj datum