Informationsträff om Exportprogrammet Halland

Ett delfinansierat exportprogram för små eller medelstora företag som redan idag exporterar men som vill ta nästa steg i sin internationella expansion.

För deltagare i exportprogrammet ingår benchmarking med andra som har liknande utmaningar, utbildning genom internationella kurser samt individuellt stöd av internationaliseringsexperter för att ta fram en handlingsplan kring företagets internationella expansion. Programmet pågår under perioden mars till november 2020.

DETTA INGÅR I EXPORTPROGRAMMET

  1. Nätverksgrupp
  2. Utbildningar
  3. Personlig internationaliserings-coach
  4. Etableringsresa

kommande INFORMATIONSTRÄFFAR

  • VARBERG » 28 januari 2020 kl.08.30-10.00

Vart infoträffen äger rum i varje stad får du skickat till dig via mejl.

Till anmälan

VEM KAN DELTA?

Vi riktar oss mot små och medelstora företag i Halland med intresse och ambition att utvecklas internationellt.

Målgrupp är företag som redan idag exporterar och som nu behöver ta nästa steg i sin globala expansion.

Möt en deltagare

Frågor?

Kontakta vår kollega Ewa Andinsson som guidar dig vidare.

Exportprogrammet Halland samarbetspartners bild.png

Anmälan till informationsmöte


Välj datum