Mikael Kowal

Mikael Kowal är ansvarig för MAQS arbetsgrupp Corporate i Göteborg och arbetar med såväl privata som publika bolag. Arbetet består huvudsakligen av köp och försäljning av bolag (M&A), kapitalanskaffningar (emissioner), styrelse- och ägarrelaterade frågor, bolagsstämmor, bolagsstyrning och incitamentsprogram.

Mikael företräder regelbundet publika aktiebolag med aktiemarknadsrätt i ärenden. Mikael har under flertalet år arbetat med företag verksamma inom ren teknik (cleantech). Det har gjort att han är van vid att hantera etableringar, samarbeten och affärer kring förnyelsebar energi, med särskild inriktning på vindkraftsbranschen.”

Mikael möter du på vår utbildning Certifiering i Styrelsearbete dag 2.

LÄS MER OM VÅR UTBILDNING CERTIFIERING I STYRELSEARBETE