Catrine Holmgren

Catrine Holmgren är affärsjurist och partner på den affärsjuridiska byrån ProLegal.

Catrine har över 20 års erfarenhet som affärsjurist, främst som bolagsjurist och chefsjurist inom fastighetsbranschen. Catrine anlitas ofta för rådgivning för sin branschkunskap inom fastighetsområdet t ex avseende kommersiell hyra, fastighetstransaktioner (även bolagstransaktioner) och arrende, men även för granskning och upprättande av kommersiella avtal generellt sett samt aktieägaravtal och andra samarbetsavtal.

Catrine möter du tillsammans med Fredrik Önnerfors på vår vd-utbildning dag 3.