Lennart Wärmlind

Lennart har uppdrag som samtalsledare i våra strategigrupper för chef.

Till vardags arbetar han med ledarutveckling genom företaget Videcio. Uppdragen varierar från individuell coaching till team-och ledningsgruppsutveckling, förändringsledning och längre ledarutbildningar.

Efter många år som ledarutvecklare, chef på olika nivåer samt affärsutvecklare och projektledare inom digitalisering har Lennart en djup förståelse för ledarskap, förändringsarbete och organisationskultur.

Med sin närvaro, öppenhet och kontaktfulla kommunikation bidrar han till en miljö som leder till ökad insikt, medvetna val och lust att göra skillnad. ”Min passion är att se tillitsfulla relationer, hela ledare och livskraftiga arbetsplatser växa fram”.

Genom sin utbildning i gestaltmetodik vid Gestaltakademin i Skandinavien, där han numera också är handledare och utbildare, har han lång träning i att praktiskt stödja utveckling på individ, grupp och organisationsnivå. Lennart är också civilekonom med inriktning mot marknadskommunikation och diplomerad professionell coach.