Karin Dahlgren

Driver TreK Consulting tillsammans med Maria Ström. Företaget har varit verksamt sedan år 2010. Erbjuder konsulttjänster inom områdena verksamhetsutveckling, inköp och ledarskap med specialistområden inom teknik, projektledning och förändring både inom privat och offentlig sektor.

Kompetensmässigt har Karin teknisk bakgrund som civilingenjör som hon kompletterat med ledar- och ekonomiutbildningar. Har arbetat med både tekniska utvecklingsprocesser men framför allt fokuserat på processutveckling och ledarskap de senaste 10 åren, och då inom både kommersiella och tekniska befattningar.

Har bl.a. arbetat som inköpschef på Södra skogsägarna där hon ansvarade för utveckling, utbildning och implementering av Södrakoncernens kategoribaserade inköpsprocess samt representant i ledningsgruppen för den koncerngemensamma inköpsfunktionen.