Utveckling

Det finns olika stöd du kan få för att effektivisera din produktion, lösa utmaningar i utvecklingsprocessen eller stärka din konkurrenskraft.

När ditt företag vill ta steget till en internationell marknad kan du:

 • få stöd i produkt-, affärs- och tjänsteutveckling
 • hitta medfinansiering av dina utvecklingsinsatser
 • skapa kontakt med universitet, högskolor, forskningsinsitut och utvecklingscenter
 • få tillväxt- och innovationsrådgivning
 • delta i mentorprogram och coachning

Behöver du support inom forskning och utveckling, kvalitetssäkring och omvärldsanalyser rekommenderar vi dig att du vänder dig till följande organisationer:

RISE
Industriell Dynamik

Exportcenter Väst är regional exportsamverkan mellan

 • ALMI
 • BUSINESS REGION GÖTEBORG
 • BUSINESS SWEDEN
 • ENTERPRISE EUROPE NETWORK
 • EKN
 • INDUSTRIELL DYNAMIK
 • REGION HALLAND
 • RISE
 • SEK
 • TILLVÄXTVERKET
 • VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN
 • VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN