En exportresa är alltid unik.

Exportcenter Väst utgår från ditt företags unika behov och erbjuder en rad olika typer av insatser inom områdena Marknad, Utveckling, Regelverk och Finansiering. 

Att sälja på en global marknad kan vara en strategi i affärsutvecklingen från start i ett företag. För andra kommer det mer plötsligt. Företagets verksamhet har funnits länge i Sverige. Du har tänkt tanken och skissat på möjligheterna men har aldrig tagit steget. Så en dag kommer det oväntat in en order från utlandet.

Det finns många viktiga aspekter att känna till för en lyckad exportresa. Det är olika tullregler i olika länder; du behöver rätt affärskontakter; ni måste anpassa marknadskommunikationen; vilka finansieringslösningar finns det; vilka lagar och avtal behöver du känna till för att klara affären?

Exportcenter Väst guidar företag internationellt. Vi samarbetar med de bästa svenska exportfrämjande aktörerna som tillsammans har mycket stor erfarenhet. Oavsett vem av oss du tar kontakt med kommer vi att lyssna av ditt unika behov och se till att du snabbt och enkelt får träffa rätt expert. Vi vill ge dig en väg in, ut i världen.

 • Finansiering

  Almi Väst
  Exportkreditnämnden
  Svensk Exportkredit
  Tillväxtverket

 • Marknad

  Business Region Göteborg
  Business Sweden
  Enterprise Europe Network
  Västsvenska Handelskammaren
  Västra Götalandsregionen

 • Utveckling

  Industriell Dynamik
  RISE

 • Regelverk

  Business Sweden
  Västra Götalandsregionen
  Enterprise Europe Network
  Västsvenska Handelskammaren

Exportcenter Väst är regional exportsamverkan mellan

 • ALMI
 • BUSINESS REGION GÖTEBORG
 • BUSINESS SWEDEN
 • ENTERPRISE EUROPE NETWORK
 • EKN
 • INDUSTRIELL DYNAMIK
 • REGION HALLAND
 • RISE
 • SEK
 • TILLVÄXTVERKET
 • VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN
 • VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN