Här äger Internationella Handelsdagen rum,
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg
Till anmälan Ladda ner kalenderhändelse

Internationella Handelsdagen

Dagen för dig som älskar internationella affärer. Vi uppdaterar dig kring de senaste handelstrenderna, handelspolitiken och de affärskritiska områden du behöver ha koll på för att nå framgångsrik internationell försäljning.

Idag är exportmarknader, information och nätverk mer tillgängliga än någonsin. Samtidigt är globaliseringen i stor förändring och rätt kunskap och kontakter är helt avgörande.

Vill du förkovra dig på ett effektivt sätt? Få inspiration, kunskap och affärskontakter för fler och bättre internationella affärer?

Under dagen öppnar vi upp vår mötesplats. Där träffar du nyckelaktörer från olika världsmarknader, exportföretag, exportfrämjare och experter inom allt från affärskultur till internationalisering genom digitala affärsmodeller.

Arrangeras av Exportcenter Väst

Internationella Handelsdagen arrangeras av Exportcenter Väst och ingår i deras utbud för små och medelstora företag. Exportrådgivarna kommer från organisationerna som ingår i Exportcenter Väst.

Frågor om dagen?

Kontakta Åsa Tegelberg, projektledare Exportcenter Väst, Västsvenska Handelskammaren.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person, meddela oss detta isåfall innan 11 maj.

BIZ_arrangörer_IHD 2022.jpg

Program Internationella Handelsdagen 2023

  • Exportcenter Väst hälsar välkomna

   Åsa Larsson, Senior riskbedömare, Exportkreditnämnden
   Jesper Öhrn, Chef Internationella affärer, Västsvenska Handelskammaren

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Handel och investeringar i tider av geopolitisk oro och grön omställning

   Håkan Jevrell, Statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Sverige, världsekonomin & internationell handel

   Anna Stellinger, Chef för internationella och EU-frågor, Svenskt Näringsliv

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Panelsamtal – Svensk konkurrenskraft – innovationer och klimatsmarta lösningar på export

   Håkan Jevrell, Statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell
   Anna Stellinger, Chef för internationella och EU-frågor, Svenskt Näringsliv
   Jan Larsson, VD Business Sweden

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • MINGELPAUS

   I mingelyta har vi utöver aktörerna inom Exportcenter (Almi, Business Sweden, EKN - Exportkreditnämnden, Enterprise Europé Network, Industriell Dynamik / RISE, SEK - Svensk Exportkredit, Västsvenska Handelskammaren, Region Halland, Västra Götalandsregionen) bord med inbjudna experter samt marknadsrepresentanter från Norge, Tyskland, Ukraina, Kina, USA och UK

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A1. Valutor och internationell handel

   Valutornas roll är avgörande inom internationell handel där den svenska kronans värde kan påverkas kraftigt i en osäker omvärld. Inte sällan importerar och exporterar företag i flera olika valutor och utifrån detta är man mer eller mindre påverkad i sin export-, importaffär. Hur ska man som företag tänka, agera och planera?

   Martin Rodelius, Sales leader, Corporate Financial Risk Management, SEB

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A2. Trade Compliance – Handels spelregler

   Trade compliance och exportkontroll var inte begrepp som stod högt på företagens dagordning för ett antal år sedan. Under senare år har bl a pandemi, geopolitik och energikris skapat en alltmer protektionistisk värld med alltmer försvårande handelsrestriktioner, -regler och sanktioner. Vi tar dessa på pulsen och diskuterar vad man måste tänka på som företag.

   Anders Leissner, Sanctions, Shipping and Insurance Expert, Advokatfirman Vinge
   Carolina Dackö, Partner & Advokat, Mannheimer Swartling

    

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • A3. Global Maktbalans – USA, Kina och EU

   USA och Kina representerar ca 40% av världsekonomin och en handelspolitisk konflikt dem emellan får svåra konsekvenser för världshandeln. En direkt oro finns kring att länder och även företag kommer att få välja sida om denna konflikt eskalerar. EU, som världens största handelsblock och inre marknad, är den mer frihandelsvänliga parten men vilken roll ska vi spela?

   Anna Stellinger, Chef för Internationella och EU-frågor, Svenskt Näringsliv
   Frédéric Cho, Vice ordförande Sweden-China Trade Council samt grundare Frédéric Cho Advisory

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B1. Trender i värde- & logistikkedjor

   Under senare år så har den största huvudvärken för de flesta företag varit kraftiga störningar i värde-, logistikkedjorna. Detta gemensamt med ökad protektionism har gjort att företag alltmer sett över att flytta produktion och förlägga denna på flera platser, närmare kunden. ”Just in time” har blivit ”just in case” då man sett att flera oförutsedda händelser skett på kort tid. Vi diskuterar kring vilka trender detta medfört och hur företag bör agera.

   Peter Hellman, Expert internationella affärer, Västsvenska Handelskammaren
   Mattias Axelsson, Global Logistics Manager, SKF
   Vitaliy Tsvyntarnyy, Senior Project Manager, Business Sweden

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B2. Internationell framgång genom hållbar omställning

   Hållbarhet har gått till att bli en konkurrensfördel i kampen om marknadsandelar på både hemma- och bortaplan. Kombinationen av hårdare lagkrav, slutkundens ökade medvetenhet samt stegrande behov av energi- och resurseffektivisering styr numera beslutsprocesserna hos kundföretagen.

   Men hur ser ett vanligt företags omställningsresa i själva verket ut? Hur gör man för att fånga in Agenda 2030-vinden i seglen, och hur kan man köra om konkurrenterna genom att integrera hållbarhet som fokus i sin affärsmodell? I den här sessionen delar två spännande företag med sig av sina erfarenheter av hur de använt hållbarhet för att nå internationella framgångar. Vad är deras lärdomar från arbetet i verklighetens verkstad bortom buzzwords och flashiga powerpoints?

   Per Friberg, VD Nordic Leather Group  

   Moderatorer:
   Camilla Gonzales, Almi Halland
   Molly Rogstadius, RISE/ Industriell dynamik

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • B3. Digitala affärsmodeller för internationell expansion

   Den digitala affärsmodellen beskriver hur du som företag löser dina kunders problem med hjälp av digitala teknologier och marknadskanaler. Detta har skapat fantastiska möjligheter för många företag och en snabbare, mer effektiv internationalisering. Vi tar en titt på dessa möjligheter samt lärdomar från företag som digitaliserat sin affärsmodell.

   Jaqueline Kothbauer, Affärsfuturist

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Exportboost

   Boka en 45 minuters Exportboost och träffa exportrådgivare som ger dig individuellt anpassad support och konkreta erbjudanden om allt från finansiering av din exportaffär till affärskontakter utomlands. Bara 6 platser finns, så först till kvarn! 

   Exportboosten inleds med att du gör en kort presentation av företaget och era framtida mål. Du får därefter personlig återkoppling och en 30-minuters boost med konkreta tips och vägledning för dig och ditt företag. Det kan till exempel röra sig om val av bästa marknad för er satsning, finansiering av er exportaffär eller säljkanaler beroende på marknad.

    

   Visa mer Fill 1 Copy 2
  • Branschseminarier och workshops

   Branschseminarie Livsmedel
   Livsmedelsexport i tider av krig och kris - möjligheter på internationella marknader.
   Arrangör: Business Sweden (Try swedish), RISE Livsmedelsaccelerator
   Kontaktpersoner: Maria Kärnerud, Business Sweden samt Maria Holmkvist, RISE

   Läs mer och anmäl dig här

   Branschseminarie Life Science
   Digital hälso- och sjukvård i Europa – vägar mot internationalisering
   Arrangör: Business Sweden
   Kontaktpersoner: Louise Bengtsson, Business Sweden samt Jonas Thulin, Business Sweden 

   Läs mer och anmäl dig här

   Branschseminarie Energi & Miljö
   Information om hur SME-företag inom energi- och miljöteknik kan dra nytta av Energimyndighetens internationella acceleratorer.
   Arrangör: Business Sweden och Energimyndigheten
   Kontaktperson: Björn Savlid, Business Sweden

   Anmäl dig här

   Visa mer Fill 1 Copy 2

Här äger Internationella Handelsdagen rum

Var:
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg

Internationella Handelsdagen 11 maj 2023


Gör ditt val för seminarieblock A

Gör ditt val för seminarieblock B

Intresseanmälan Exportboost

No show


Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår i integritetspolicy.