Länkbibliotek

Exportcenter Väst har genomfört en kartläggning av export och import på olika nivåer.

Här kan du botanisera bland statistik på nationell och regional nivå, till branscher och vilka företag som tillhör vilken bransch.

Branschorganisationer

Advokatsamfundet www.advokatsamfundet.se

Försäkringsbolagens branschorganisation www.svenskforsakring.se

Maritima Klustret www.maritimaklustret.se

Maritimt Forum www.maritimtforum.se 

Svenska bankföreningen www.swedishbankers.se

Sveriges inköp- och logistik-förbund www.silf.se

Internationella organisationer

Europeiska unionen www.europa.eu/european-union/index_sv  

Europaportalen (media) www.europaportalen.se

Regionala och nationella organisationer

Fyrbodals kommunalförbund www.fyrbodal.se

Göteborgsregionens kommunalförbund www.goteborgsregionen.se

Kommerskollegium www.kommerskollegium.se

Position Väst  www.positionvast.se     

RISE  www.ri.se/sv

Sjuhärads kommunalförbund www.borasregionen.se

Skaraborgs kommunalförbund www.skaraborg.se

Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se

Tillväxtverket www.tillvaxtverket.se

Tullverket www.tullverket.se

Verksamt www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera

Vinnova www.vinnova.se 

Science parks och inkubatorer

Founders loft (inkubator) www.foundersloft.se

Johanneberg Science Park www.johannebergsciencepark.com

Lindholmen Science Park www.lindholmen.se

Sahlgrenska Science Park  www.sahlgrenskasciencepark.com 

Science Park Skövde www.scienceparkskovde.se

Swedish Incubators and Science Parks www.sisp.se

Exportcenter Väst är ett samarbete mellan

 • ALMI
 • BUSINESS REGION GÖTEBORG
 • BUSINESS SWEDEN
 • ENTERPRISE EUROPE NETWORK
 • EKN
 • INDUSTRIELL DYNAMIK
 • REGION HALLAND
 • RISE
 • SEK
 • TILLVÄXTVERKET
 • VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN
 • VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN