Vinst för textil- och konfektionsbranschen i Borås

När Myndigheten för Yrkeshögskolan avslog 13 av 15 ansökningar i Boråsregionen förra året var besvikelsen stor. Idag var glädjen desto större. Efter lobbyarbete och tillspetsning av ansökningarna kom beskedet att myndigheten beviljar regionen tre gånger så många utbildningar.

Sex av femton inkomna utbildningsansökningar från Boråsregionen beviljades i dagens beslut från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Fem av sex syftar direkt till att lösa arbetskraftsbehovet inom textil- och konfektionsklustret. 

– För Boråsregionen handlar tillgången på yrkesutbildad kompetens om att fortsätta vara en region som kan leda utvecklingen och ligga i framkant på branschspecifika områden som textilindustrin. Beslutet visar att Myndigheten för Yrkeshögskolan inser allvaret i den stora arbetskraftsbrist som finns i vår region och att yrkeshögskolan spelar en roll i att lösa den, säger Ove Lillestöl, regionchef Borås, Västsvenska Handelskammaren.

Granskade orsakerna

Förra året beviljades endast två av femton ansökningar om att starta en yrkeshögskoleutbildning i Boråsregionen.

Samma vår inledde Västsvenska Handelskammaren ett arbete med att granska orsakerna bakom de många avslagen. Missnöjet bland näringsliv och utbildningsanordnare var stort. En utbredd uppfattning var att myndigheten var för dålig med att förklara varför utbildningarna avslagits och hur det går att öka sina chanser att bli beviljad. Även logiken bakom utbildningarnas placering ifrågasattes.

Under det senaste året har vi målmedvetet arbetat för att myndigheten ska ha TEKO-klustrets kompetensbehov ”top of mind”

Arbetet resulterade i ett möte på handelskammaren i Borås mellan företrädare för Myndigheten för Yrkeshögskolan, utbildningsanordnare och arbetsgivare i Boråsregionen.

– Det var heta känslor på mötet. Myndigheten fick verkligen till sig frustrationen över att så många ansökningar avslagits. Många av dessa utbildningar är helt avgörande för verksamheter inom TEKO-industrin, säger Ove Lillestöl, regionchef på Västsvenska Handelskammaren.

Lyfte frågan i Almedalen

Därefter har Handelskammaren lyft frågan i media, debattartiklar, möten med myndigheten och med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i Almedalen.

– Under det senaste året har vi målmedvetet arbetat för att myndigheten ska ha TEKO-klustrets kompetensbehov ”top of mind”. Vi  är väldigt glada över att vårt arbete och utbildningsanordnarnas arbete med att spetsa till sina ansökningar verkar ha gett resultat, säger Åsa Vikner.

Avgörande för om en utbildning blir beviljad eller ej är kvaliteten på ansökningarna, engagemanget hos arbetsgivare, efterfrågan på arbetsmarknaden och myndighetens resurser. I budgeten för 2018 satsade regeringen stort på Yrkeshögskolan, vilket nu också möjliggör expansionen.

Välkommen till vårt seminarium "Kampen om komptensen" den 7 mars i Borås som fokuserar på hur vi kan höja statusen och söktrycket till de viktiga yrkesutbildningarna . Deltar gör bland annat industrimannen Carl Bennet som är initiativtagare till Svensk Gymnasielärling.