Vill du få en del av den offentliga kakan?

Den som är anbudsgivare på upphandlingar har goda möjligheter att ta del av de nästan 700 miljarder kronor som det offentliga köper för, varje år.

Två anbudsgivare är, enligt Upphandlingsmyndighetens senaste statistik, det vanligaste antal som svarar på en upphandling i Sverige. Och i genomsnitt fick annonserade upphandlingar anbud från 4,5 anbudsgivare. 

Mer om upphandlingsfrågor och statistik finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Vill du lära dig grunderna i offentlig upphandling? Välkommen till en halvdags kurs med några av Göteborgs främsta advokater!