”Vi låter unga talanger utvecklas i nätverk för att behålla dem hos oss”

Utmaningarna att rekrytera och behålla unga, drivna medarbetare i företagen är stora i flera branscher. Vissa arbetsgivare vill därför inte investera i sina talangers utveckling av rädsla för att de sedan ska lämna företaget. Handelskammaren har pratat med två företag som är övertygade om att det är helt fel väg att gå.

Per Jorlind, försäljningschef på Itero. Varför skickar ni era unga medarbetare till kontaktskapande nätverk?

- När vi började rekrytera unga för 3-4 år sedan märkte vi att de är annorlunda än seniora medarbetare – man måste ha fler och tydligare utvecklingssamtal med dem, de är väldigt drivna och vill vara med och förändra. Vi är ett ganska litet företag med platt organisation så vi tyckte att det var perfekt att skicka ut dem till nätverk utanför vår egen organisation, där de kunde ta med sig nya intryck tillbaka.

- Vi konstaterade att det var bättre att erbjuda det som en löneförmån än att de skulle söka sig dit utanför företaget. Risken är att man ger dem chans till fler rekryteringsmöjligheter, men vi tänkte istället att de kunde bli mer lojala till oss som arbetsgivare om vi gav dem chansen att få knyta till sig egna nätverk. Det kunde också tvärtom bli en rekryteringskanal in till oss.

Märker ni någon skillnad i företaget när de kommer tillbaka från sina nätverk?

- Väldigt stor skillnad. De bubblar av idéer och har väldigt många bra frågor till oss ägare och ledningsgrupp. Det kommer alltid många uppslag och idéer efter jämförelser med erfarenheter från andra verksamheter.

- Det här nätverket var en av anledningarna till att vi anmälde oss till Great place to work, ett företag som betygsätter andra företag och ger dem en kvalitetsstämpel som arbetsgivare. Vi blev faktiskt certifierade på första försöket, vilket är väldigt ovanligt. Hela idén kommer från Young Professionals nätverk, helt klart. Det är något som vi ägare och lite äldre inte haft en tanke på innan. Vi har tidigare haft för mycket fokus på det operativa, att se de dagliga utmaningarna och inte utvecklingsmöjligheterna, säger Per Jorlind.

Eva Degerman, HR-chef på Flexlink. Varför skickar ni era unga medarbetare till kontaktskapande nätverk?

- För att lära och skapa kontakter. Kontakter behöver vi ju i alla lägen, och ofta vill vi kunna prata med andra, utanför företaget för att få inspiration, för att lära och benchmarka. Det är väldigt bra att göra i nätverk. Jag tror också att Flexlink är ett bra företag att jobba på, så en del av nyttan är att förstå hur man har det själv. Sen finns det ju en glädje i möten.

- Våra medarbetare kommer tillbaka från sina nätverk med ökad inspiration och har även lättare att skapa nätverk hemma. Nätverkande krävs ju även på vårt kontor och med våra verksamheter ute i världen. Man blir socialt tränad, tränad i att mingla och skapa kontakter

Vissa arbetsgivare upplever att de är rädda att tappa medarbetare genom att utveckla dem för mycket, vad säger du om det?

- Ja, men vad kostar det inte att inte utveckla människor som stannar? Det är ju helt fel. Då får man mindre kvalificerade medarbetare istället, som kanske även har svårare med motivationen, och det går inte. Jag är övertygad om att det här är ett av huvudkriterierna för att kunna behålla medarbetare idag. Ser man på vad unga vill ha så är det ledare som är villiga att låta dem utvecklas i sina yrken.

- Det här är ett led i att behålla våra medarbetare, men även att attrahera andra. Träffar de andra som ser att våra medarbetare utvecklas, så attraheras också de till Flexlink. Så jag ser det som tydlig employer branding, säger Eva Degerman.

I vårt nätverk Young Professionals möter du relevanta personer för att diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter. Nätverket riktar sig till dig upp till 35 år, med en ansvarsposition i näringslivet.

läs mer om young professionals