Västsverige står starkt inför 2020

Nya stambanor blev årets kanske mest brännande fråga. Vi har också satsat på att öka Västsveriges synlighet i Stockholm och bidragit till en ny lag. Vår vd, Johan Trouvé, lyfter händelser från året och berättar om några av satsningarna inför 2020.

2019 var ett händelserikt år. Bland glädjeämnena är att flera av de infrastrukturprojekt som vi engagerat oss i under de senaste åren nu rullar på riktigt bra. Här har vi Västlänken och utbyggnaden av E20 mellan Alingsås och Vårgårda, men också Göteborgs Hamn som börjat återhämta sig efter den långdragna konflikten. Nu hoppas vi att den nya lag som bildats i konfliktens spår, ska ge långsiktigt hållbara spelregler för näringslivet.

Sverige behöver mer än en tillväxtmotor

En het potatis är däremot turerna kring nya stambanor som intensifierats under hösten och kommit att utvecklas till en bricka i ett större politiskt spel. Vi har lagt mycket kraft på att debattera frågan i såväl media som med berörda politiker, och det kommer vi att fortsätta med. Ny kapacitet behövs i järnvägssystemet och nya stambanor erbjuder det. En ny järnväg mellan Göteborg-Borås, via Landvetter flygplats, och vidare till Jönköping skulle också göra det möjligt att pendla i regionen på samma sätt som i Mälardalen och underlätta för våra företags kompetensförsörjning.

Läs mer: Bygg ut nu – därför måste Sverige satsa på moderna snabba spår

Ett annat perspektiv på nya stambanor är att de ökar tillgängligheten till vår huvudstad, och där kommer vi in på en annan fråga som varit tongivande under året: att bryta Stockholmsfixeringen. Ett av våra viktigaste budskap är att Sverige behöver mer än en tillväxtmotor. Idag har Västsverige bättre tillväxt än huvudstaden, och genom att bredda de offentliga investeringarna och verksamheterna kan vi ta tillvara på vårt bidrag till tillväxt för hela landet.

Därför har vi, och kommer även fortsättningsvis, att utveckla vår synlighet i Stockholm. Redan nu kan vi se att vårt arbete under året börjat ge effekt, vi utvecklar vårt nätverk på plats och har ökat vår förekomst i riksmedierna.

2020 tar vi också ett större grepp kring bilden av Göteborg och våra andra delregionala nav. Det är mycket spännande på gång i vår del av Sverige, men allt för sällan någon berättar om det. Detta kopplar an till våra projekt Next stop Gothenburg och Move to Gothenburg där vi arbetar med att locka kompetens till Västsverige. Ska vi locka människor att flytta hit, är det i utvecklingsmöjligheterna och framtidsbilderna vi hittar argumenten. En bubblare i sammanhanget är integrationsfrågan som blir ett eget område kopplat till kompetensförsörjning under nästa år.  

Konjunkturen i Göteborgsregionen fortfarande stark

AI och Life Science  är, vid sidan om Automotive, exempel på två framtidsområden som det satsas stort på i vår region. På Lindholmen växer ett nytt AI-center fram, i Mölndal läggs grunden för GoCo Health Innovation City och vid Sahlgrenska projekteras det för Sahlgrenska Life – en miljö som ska utveckla företag i nära samarbete med sjukhuset. Trots en dämpad tillväxt i Sverige, är konjunkturen i Göteborgsregionen fortfarande stark. Och även om vi i Västsverige kan förvänta oss en avmattning i ekonomin under nästa år, står vi starkt rustade inför den.

Läs mer: Stabil konjunktur året ut för Västsverige

I vårt arbete med att skapa ett Västsvenskt näringsliv i världsklass vill vi även stötta dig som chef eller ledare i din och ditt företags utveckling. Därför erbjuder vi nätverk och utbildning inom bland annat ledarskap och internationella affärer. 2020 utökar vi våra managementutbildningar i Borås, Trollhättan och Skövde. Därtill tillkommer naturligtvis våra kostnadsfria medlemsseminarier fyllda med inspiration och kunskap för dig som är anställd på ett av våra medlemsföretag.

Tack för att Du är med och gör Västsverige starkare.

God Jul och Gott Nytt År!

Bästa hälsningar,

johan signatur.jpg

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren