Västsvensk konjunkturindikator - februari

Västsverige går fortsatt starkt - emot trenden i riket

De västsvenska företagen ser fortsatt ljust på konjunkturutvecklingen. Minskade varseltal och en ökad konsumtion får Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator att vända uppåt.

- De flesta konjunkturindikatorerna ligger högt och nu ser vi att det går tydligt emot trenden hos riket i stort säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren. Antal varsel och konkurser minskar i Västsverige. Samtidigt ser vi att varslen ökar i både Stockholmsregionen och i riket. Vi ser också att Västsverige under lång tid uppvisat lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Det här bekräftar att Västsverige är motorn i svensk ekonomi fortsätter Johan Trouvé, som dock oroas över den pågående konflikten i hamnen.

- Vi är en exportberoende region. Nu ser vi att hamnkonflikten slår hårt mot exporten. Vi har fått flera rapporter på att företag som är beroende av hamnen behöver ta lån för att klara likviditeten. Detta är ohållbart och hotar svensk konkurrenskraft. Konflikten måste få en lösning säger Johan Trouvé.

Handelskammarens företagspanel är nu mer optimistisk om konjunkturutvecklingen än vid föregående mätning, både på kort och lång sikt.

- Att Europaparlamentet röstade igenom ett frihandelsavtal med Kanada i en tid där motståndet mot frihandel är större än på länge är troligtvis en anledning till optimismen. Trots uppenbara risker såsom ett kommande Brexit och en ny amerikansk president som skapar osäkerhet tror jag företagen känner av den starka konjunktur vi nu sett i Västsverige under lång tid.

- Att de västsvenska företagen trots risker i vår omvärld har en stark framtidstro är ett styrkebesked för Västsverige, avslutar Johan Trouvé.

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP