Västsvenskt konjunkturindikator och exportindex – April

Västsvenska Handelskammaren tar tempen på den västsvenska exporten

Nu lanserar vi vår första konjunkturindikator som mäter temperaturen på Västsveriges export. De västsvenska företagen ser med stor optimism på exporten trots en osäker omvärld.

Indikatorerna pekar uppåt. 77 procent av de tillfrågade företagen ser positivt eller mycket positivt på exportutvecklingen de kommande 12 månaderna.

"Det visar på näringslivets styrka i den här regionen. Att våra exporterande företag ser ljust på utvecklingen är ett styrkebesked för Sveriges viktigaste exportregion, Västsverige", säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

"Det trots att exporten under en tid gått trögt och att vi ser uppenbara risker för den internationella handeln. Det finns en oro för Donald Trumps protektionistiska politik och för vad som händer efter Brexit, men handeln verkar slå världspolitiken på fingrarna om man ska tro företagens exportprognos."

En liknande utveckling kan ses då det kommer till konjunkturutvecklingen. Liksom föregående månader är Handelskammarens företagspanel fortsatt optimistisk till konjunkturutvecklingen på både på kort och lång sikt.

"Den starka konjunktur vi ser i Västsverige och företagens optimism på exportsidan visar att vi är Sveriges hetaste region. Företagen känner av regionens frammarsch och visar framtidstro."

Handeln verkar slå världspolitiken på fingrarna om man ska tro företagens exportprognos.

Det trots stor kompetensbrist och uppenbara risker i vår omvärld. Nu syns också en förändring gällande hamnkonflikten.

"Regeringens efterlängtade besked om en politisk lösning på konflikten i Göteborgs hamn är avgörande för utrikeshandeln. Det kommer på sikt ytterligare säkra näringslivets förutsättningar för en fortsatt god utveckling av handeln, inte bara i Västsverige utan i hela landet", avslutar Johan Trouvé.

Västsvenskt Exportindex genomfördes under mars och april. 

Så görs Västsvensk Konjunkturindikator (VKI) och Västsvensk Exportindex


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med 300 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

Respondenterna i Västsvenskt Exportindex utgörs av drygt 200 Västsvenska exportföretag inom olika sektorer. Ca 50 % kommer från regioner utanför Göteborg (Sjuhärad, Skaraborg, Fyrbodal samt norra Halland). Det finns ett nationellt Exportchefsindex från Business Sweden men Västsvenska Handelskammaren vill se hur specifikt de västsvenska företagen ser på sin export samt på aktuella världspolitiska händelser.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap