Västsvenska företag och tull 2015

1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och berör direkt Sverige. Rutiner och processer för implementering av lagen är inte helt klara, men klart är att västsvenskt näringsliv kommer att påverkas av förändrade regler på tullområdet.

Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell handel. Regionens välstånd bygger i grunden på goda handelsrelationer med andra länder och det var också handelsmän från Tyskland och Holland som en gång bosatte sig i och grundade dagens Göteborg. Det finns alltså anor, långtgående kunskap och en grogrund för framgångsrika handelsföretag i Västsverige. Betydelsen av handel är lika stor idag som då och flera av varandra oberoende källor tyder på att 60 procent av Västsveriges BRP kommer från internationell handel där tull är ett avgörande område.

Tullar har funnits lika länge som de handelstraditioner som nämndes ovan och har utvecklats från förenklad inkassering till komplexa regelverk under de hundratal år som det använts. Därmed borde den generella kompetensen på tullområdet vara lika bred som inom export och import, men så är inte fallet. Tull har inte getts samma utrymme från statligt håll, i utbildningssystemet, i samhällsdebatten och i näringslivet. Detta innebär att kunskaperna om hur tull ska hanteras är relativt bristfälliga trots att området är så viktigt för bolag som sysslar med internationell handel. I den här undersökningen har vi tittat närmare på hur västsvenska företag ser på arbetet med tull och hur förberedda de är inför de förändringar som träder i kraft 2016. En del frågor ställde vi till bolagen även i fjol och gör därför en jämförelse av svaren, det här är en återkommande undersökning.

LÄS HELA RAPPORTEN

BILDMATERIAL OCH SLUTSATSER