Västsvensk konjunkturindikator september 2019

September – en minst sagt händelserik månad

Västsvenska Handelskammarens företagspanel förväntar sig en oförändrad och därmed relativt stark konjunktur årets sista kvartal.

Däremot förutspår panelen en svag avmattning på tolv månaders sikt. Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren, är inte förvånad över prognosen men inte heller särskilt oroad:

- Nyhetsrapportering handlar till stor del om en konjunkturavmattning. En hård Brexit rycker allt närmare, handelskriget mellan Kina och USA fortsätter och en drönarattack mot två saudiska oljeanläggningar påverkar priset på olja och risken för en militär konflikt mellan USA och Iran. Även Tyskland har visat svagare tillväxt, där en nedgång av konjunkturen kan påverka Sverige och resterande EU negativt. Det vore närmast konstigt om det inte påverkade företagens konjunkturbedömning och framtidsutsikter, kommenterar Johan Trouvé.

Osäkerhet kring den internationella ekonomin och den svenska kronan påverkar spekulationer kring konjunkturen:

- Någon risk för lågkonjunktur ser vi inte i dagsläget. Däremot ser vi, som sagt, ut att gå mot en avmattning från en historiskt hög nivå, fortsätter Johan Trouvé, och varnar för att måla upp en alltför negativ bild av konjunkturen.

Västsverige står starkt

Den för Västsverige så viktiga bilförsäljningen ligger kvar på höga nivåer likaså exportvolymerna från Göteborgs hamn som kan ha fått viss kortsiktig skjuts av den lågt värderade svenska kronan.

- Ett medlemsföretag berättade att augusti månad var deras bästa någonsin och att de gynnas av den svaga kronkursen, säger Johan Trouvé.

Andra parametrar pekar på att arbetslösheten ökar något och antalet nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen minskar. Business Region Göteborg uppmärksammar dock i sin senaste konjunkturprognos att jobben är fler här, det påbörjas fler bostadsbyggen och jämfört med övriga storstadsregioner växer den totala lönesumman. Dessutom skapas hälften av alla nya jobb i landet i Göteborgsregionen.

- Antalet varsel i regionen i augusti det lägsta sedan sommaren 2018 men bristen på rätt kompetens är fortfarande den i särklass största utmaningen för våra medlemmar, avslutar Johan Trouvé.

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

OM MEDLEMSKAP

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.