Västsvensk konjunkturindikator - september 2018

Trots osäkerheten efter valet – fortsatt optimism hos företagen i Västsverige

Den västsvenska konjunkturen visar inga större tecken på nedgång trots det politiska läget. På lång sikt är dock företagen mer osäkra än vid samma tidpunkt förra året.

- Indikatorerna ligger fortsatt på stabila nivåer även om vi ser en liten nedgång jämfört med mätningen i juli, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

På längre sikt är dock företagen mer oroliga. Vilket också bekräftas i prognoserna framöver.

- De flesta bedömare är överens om att tillväxten kommer att mattas av under 2019, men då sker det från en väldigt hög nivå säger Johan Trouvé.

Indikatorerna ligger fortsatt på stabila nivåer även om de visar en liten nedgång jämfört med mätningen i juli

Antalet varsel och konkurser ökar något jämfört med föregående månad och samma månad föregående år. Bilförsäljningen är fortsatt stark och ökar i förhållande till resultatet i juli. Dessutom börjar containervolymerna nu ligga på stabila nivåer vilket också ger kraft åt konjunkturen.

Låg arbetslöshet

Under lång tid har också Göteborgsregionen redovisat lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna, samtidigt ökar lönesumman hos det privata näringslivet. Glädjande är också att fordonsindustrins historiskt starka år fortsätter. Under det senaste kvartalet ökade exporten av bilar med 33 procent jämfört med samma period 2017.

- Det är en styrka för oss att bilindustrin går så pass bra, särskilt med tanke på exportens betydelse för Västsverige. Fordonsindustrin skapar också många jobb i andra sektorer. Att sysselsättningen hos privata näringslivet fortsatt ökar och det investeras för fullt i ett läge där vi haft högkonjunktur under lång tid är ett styrkebesked för regionen säger Johan Trouvé.

Politisk osäkerhet oroar

Efter valet har Sverige och många kommuner i Västsverige hamnat i ett svårt politiskt läge. Något som oroar Johan Trouvé.

- Att konjunkturen är stark är förvisso glädjande men näringslivet behöver stabilitet och handlingskraft för att utvecklas och våga investera. I ett läge där vi har ett starkt behov av blocköverskridande överenskommelser vad gäller bostadsfrågan och frågan om nya stambanor är det olyckligt att vi har fått ett så pass osäkert läge, säger han och fortsätter:

- Det kommer tyvärr att göra det svårt för politikerna att fatta de beslut som behövs för att näringslivet ska kunna fortsätta växa. Vi hoppas att politikerna klarar av att ta det ansvaret och visa handlingskraft. 

Västsvenska Handelskammaren företräder 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP