Västsvensk konjunkturindikator oktober 2019

Oförändrat konjunkturläge i Västsverige

Trots en månad av internationell oro och intensiv medierapportering om en nära förestående lågkonjunktur så fortsätter hjulen att snurra i Västsverige.

Det visar Västsvenska Handelskammarens konjunkturmätning. Samtidigt skruvar Handelskammarens företagspanel ner sina förväntningar för det kommande året vilket antyder att mörkare något tider är på gång.

- Att företagspanelen är mindre optimistisk kring framtiden är väntat sett till vilken stark och ihållande högkonjunktur vi befunnit oss i. En avmattning måste helt enkelt komma förr eller senare, men det sker från en historiskt hög nivå, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Handelskammarens företagspanel konjunkturförväntningar på 3 månader är neutrala och något negativa på 12 månader.

I media matas vi med ständiga nyheter och uppdateringar om Brexit där vi nu kan konstatera att EU går med på en fördröjd Brexit:

- De företag i företagspanelen som berörs av Brexit kommenterar att osäkerheten kring tullavgifter kan komma att problematisera handeln vid importen och exporten, säger Johan Trouvé.

Handelskammaren oroar sig även över om de västsvenska företagen är tillräckligt förberedda för Brexit, särskilt en avtalslös sådan, fortsätter Johan Trouvé. 

Nedräkning Brexit: Så förbereder du företaget

I Västsverige kan vi se att ett antal positiva indikatorer i konjunkturprognosen. Antalet passagerare på Landvetter, exporten från Göteborgs hamn och nyanmälda lediga tjänster på Arbetsförmedlingen ökar sedan föregående månad. Men, vi ser att antalet varsel ökat och att bilförsäljningen gått ned i jämförelse med föregående månad.

- Exporten ser ljus ut med höga nivåer vilket delvis kan förklaras av den svaga kronan. Den svenska kronan erhåller den svagaste nivån mot dollarn på närmare 20 år. Däremot är den svaga kronan ett problem för importföretagen då det blir dyrare för dem att importera, kommenterar Johan Trouvé.

Långsiktiga konsekvenser av en svag krona kan på sikt leda till inflation.

Försvagningen i ekonomin tyder än så länge inte på en lågkonjunktur och trots avmattningar i konjunkturen är Västsverige fortfarande ett av Sveriges draghjul och bidrar med att hålla Sveriges ekonomi stark, avslutar Johan Trouvé.

Så görs västsvensk konjunkturindikator (VKI)


Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där bland annat nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

OM MEDLEMSKAP